Weidende koeien kenmerken het Nederlandse landschap. Zij maken de melkveehouderij zichtbaar en bepalen mede het beeld dat de maatschappij van de Nederlandse zuivelsector en haar producten heeft. De Duurzame Zuivelketen streeft ook naar het behoud van weidegang, met tenminste het niveau van 2012: 81,2% van de melkveehouderijen met weidegang. In 2019 past 83,0% van de melkveehouders een vorm van weidegang op zijn bedrijf toe. (bron: DZK)
Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie, en instrumenten om mee aan de slag te gaan. Ook ziet u welke projecten er lopen op het gebied van weidegang.

Bijeenkomsten en weidecoaching

Spreker over weidegang

Organiseer je een studiegroepbijeenkomst waar je weidegang als een van de actuele thema’s binnen de melkveehouderij wilt bespreken? Of zoek je een spreker voor een informatiedag? De WeideCoaches van Stichting Weidegang delen graag hun kennis en ervaring over weidegang tijdens jouw bijeenkomst. Klik hier voor meer informatie.

Maak gebruik van een weidecoach

Koeien weiden heeft voordelen. Het is een goedkope manier om je eigen ruwvoer te benutten. De weidepremie van de zuivel verbetert je saldo. En je draagt direct bij aan een beter imago. Goede redenen om de overstap te maken. Weidegang doet een beroep op je vakmanschap. Wat komt er bij kijken? Hoe reageren de koeien als ze weer naar buiten gaan? Hoe kies je het beweidingssysteem dat past bij jouw situatie? En hoe bereid je je voor op een goede start? Klik hier voor het overzicht diensten die de Stichting Weidegang aanbiedt.

Beter weiden? Weidegang doet een beroep op je vakmanschap. Wat komt er bij kijken? Hoe kies je het beweidingssysteem dat past bij jouw situatie?
Hoe pak je het concreet van dag tot dag aan. Onze WeideCoaches staan voor je klaar en helpen om beter te weiden. Klik hier voor het overzicht diensten die de Stichting Weidegang aanbiedt.

Actuele kennis

Groenkennisnet | Dossier beweiding

Het dossier Beweiding op Groenkennisnet bevat een overzicht van actuele kennis over het onderwerp Beweiding. Een belangrijk onderdeel is de Basisbundel Beweiding, een set van powerpointpresentaties met actuele kennis over beweiding. Daarnaast is er informatie bij de thema’s ‘Feedwedge bij omweiden’ en ‘Nieuw Nederlands Weiden’ te downloaden.

Veeteelt & Partners | Veeteelt GRAS

Tools

Hieronder volgt een opsomming van de tools die beschikbaar zijn in het kader van weidegang.

Wageningen UR | Grip op gras

Met Grip op Gras kan het tijdstip van maaien worden vastgesteld en kunnen tekorten of overschotten aan weidegras tijdig worden gesignaleerd. Basis van Grip op Gras is het wekelijks meten van de droge stofopbrengst van het grasland. In het veld worden grashoogtemetingen direct op de smartphone ingevoerd en via het Global Positioning System gekoppeld aan de percelen. Grip op Gras tekent de droge stofopbrengsten in op een kaart en stelt de Feed Wedge op. Het gebruik van Grip op Gras is gratis. Klik hier voor meer informatie.

Agrifirm | Beweiden met de Weidekompas

Beweiden is een keuze die u als veehouder zelf maakt. Bij Agrifirm vinden we het belangrijk dat u meer rendement en gemak uit uw weidegang haalt. Daarom hebben we WeideKompas ontwikkeld; een overzichtelijk en praktisch adviesconcept dat u de weg wijst bij beweiden. Het resultaat: meer rendement en gemak uit beweiding bij elk melksysteem! Klik hier voor meer informatie.

Amazing Grazing | Dashboard voor standweiden

In Amazing Grazing hebben melkveehouders, adviseurs en onderzoekers samen het dashboard voor standweiden ontwikkeld. Het dashboard geeft inzicht in het grasaanbod zodat de gebruiker kan zien of hij moet bijsturen in het grasaanbod. Het dashboard is geschikt voor alle vormen van standweiden, al dan niet roterend in één of meerdere platforms. Klik hier voor meer informatie.