De melkveehouderij heeft direct belang bij een goede bodem, de beschikbaarheid van voldoende water en bovendien bij schoon grond- en oppervlaktewater. Want het verlies van nutriënten als stikstof en fosfaat met uit- en afspoeling naar grond- en oppervlaktewater betekent minder stikstof en fosfaat voor het gewas. Veel projecten en cursussen zijn nu gericht op bodem en water.

Kijk hier voor meer informatie over opleidingen met het thema Bodem & Water