De melkveehouderij heeft direct belang bij een goede bodem, de beschikbaarheid van voldoende water en bovendien bij schoon grond- en oppervlaktewater. Want het verlies van nutriënten als stikstof en fosfaat met uit- en afspoeling naar grond- en oppervlaktewater betekent minder stikstof en fosfaat voor het gewas. Veel projecten en cursussen zijn nu gericht op bodem en water. Hieronder meer informatie om de juiste cursus of studiegroep te vinden en een aantal maatregelen om mee aan de slag te gaan!

Doe mee aan een cursus of studiegroep bij jou in de buurt!

Studiegroepen

Er zijn tal studiegroepen die zich de afgelopen jaren hebben verdiept in de bodem. Denk bijvoorbeeld aan Vruchtbare Kringloop projecten in de Achterhoek, Overijssel of Noord Nederland. Of de studiegroepen verbonden aan PPP-Agro Advies, ZLTO of DMS. Klik hier voor het aanbod studiegroepen dat zich richt op kringlooplandbouw.

Cursus Bodem en Koe in de provincies Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant.

In de 3-jarige praktijktraining Bodem & Koe werkt u aan de ontwikkeling en het behoud van een gezonde bodem op uw bedrijf. Met het doel om kwalitatief hoogwaardig ruwvoer te produceren met een goede mineralenbalans. Zo kunt u een rantsoen voeren, gericht op een optimale vertering. De training bestaat uit 15 groepsbijeenkomsten en 12 individuele adviesuren op uw bedrijf. Klik hier voor meer informatie.

Cursus Bodembiologie en Bemesting

Deze cursus is geschikt voor iedere agrariër of medewerker die teelttechnisch met bomen en/of planten bezig is. In deze cursus wordt de algemene bodemproblematiek (wat zijn de oorzaken en wat doe je eraan), structuurbederf, ziektes, plagen, bodemmoeheid, grondbewerking, bemesting en bemonstering behandeld. Daarnaast wordt toepasbare bodembiologie uitgewerkt. De cursus is er voor de vollegrond maar ook voor containerteelt / substraatteelt. Klik hier voor meer informatie.

Maatregelen

Wil je weten welke maatregelen je kunt nemen? Op de website van Delta Agrarisch Waterbeheer worden per thema maatregelen weergegeven waarmee je aan de slag kunt. Ook vind je op deze site een overzicht van projecten deels ook gericht zijn op kennisontwikkeling en deling.

Tools

Bodemconditiscore

MijnBodemconditie is een nieuw meetinstrument bedoelt om de boer beter en praktisch inzicht te geven in de kwaliteit van de bodem en hoe deze verder te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek, in onder andere de Beemsterpolder, heeft uitgewezen dat deze visuele bodembeoordeling bijzonder goed overeenstemt met chemische analyses. Dat wil zeggen dat een getrainde boer de kwaliteit van de bodem aan de hand van 8 kenmerken zelf kan beoordelen. Wilt u ook de BodemConditieScore leren toepassen? Volg dan een workshop!

Klik hier om naar de website van Mijnbodemconditie.nl te gaan.

Actuele kennis

De volgende website geven veel aanvullende informatie over mest, bemesting en groenbemesters:
www.handboekbodemenbemesting.nl
www.agrarischwaterbeheer.nl/thema/grondwaterbescherming
www.handboekgroenbemesters.nl