Cijfers tonen aan dat in de agrarische sector nog steeds relatief veel ongevallen gebeuren, vaak met ernstige afloop. In de melkveehouderij zijn bijvoorbeeld de ongevallen met mestgassen helaas een bekend fenomeen. Veiligheid op het bedrijf begint met een goed inzicht in de risico’s op je bedrijf. Stigas, het kennisinstituut op het terrein van gezond en veilig werken in de agrarische sectoren, heeft voor de melkveehouderij nu een gebruikersvriendelijke, digitale tool (RI&E) gemaakt, die ondernemers helpt de risico’s te inventariseren en die waar nodig praktische oplossingen biedt om risico’s te verkleinen. Het gaat daarbij uiteindelijk om meer veiligheid voor jezelf, je familie, eventuele werknemers en andere erfbetreders. Deze RI&E is tot stand gekomen in samenwerking met LTO Nederland, FNV en CNV Vakmensen.

Tool: Risico-inventarisatie en – Evaluatie (RI&E)

Met de tool Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) kun je zelf de risico’s op het eigen bedrijf in kaart brengen. Uit de risicoanalyse volgt een plan van aanpak om de risico’s te verkleinen. Zo werk je aan een duurzaam veilig bedrijf. Klik hier om in te loggen om de tool te gebruiken.

Kosten

Voor bedrijven met personeel (aangesloten bij Colland) die de RI&E zelf invullen is de RI&E van Stigas gratis. Bedrijven zonder personeel kunnen voor € 49,00 per jaar gebruik maken van het RI&E-systeem. Leden van LTO betalen € 40,00 per jaar. Meer informatie over de RI&E is te vinden in de folder en op de Stigas website.

Cursussen en e-learning

Overzicht BHV-cursussen

Verschillende partijen bieden agrarische bedrijfshulpverleningscursussen aan. Klik hier om het aanbod in jouw regio te bekijken. De cursussen worden zowel op de aanbiederslocatie als op eigen locatie in de regio aangeboden. Stigas biedt de cursus landelijk aan.

E-learning: Opleidingscertificaat preventiemedewerker

Voor preventiemedewerkers in agrarisch en groen is er een speciale e-learning, waarmee je de benodigde kennis kunt opdoen voor het vervullen van de rol van preventiemedewerker. Korte filmpjes met vragen en feedback leveren alle basiskennis die zij nodig hebben. In de filmpjes bespreken bedrijven uit de sector en Stigasadviseurs de belangrijkste aspecten van het preventiewerk. Er zijn vier thema’s: taken van een preventiemedewerker, arboregels, risico’s in de agri- en groene sector en samen werken aan preventie. De e-learning is gratis beschikbaar en laagdrempelig: inloggen hoeft niet en de preventiemedewerker kan zelf kiezen welke thema’s hij in welke volgorde doorloopt. Het doorlopen van een thema duurt ongeveer een half uur. Je kunt afsluiten met een toets, waarmee je een opleidingscertificaat kunt halen.

Bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid personeel

Veilig werken gaat samen met duurzame inzetbaarheid van personeel. De bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid brengt in kaart wat je al doet voor de vitaliteit van jouw medewerkers en waar kansen liggen. Hoe stimuleert en ondersteunt jij jouw medewerkers om gezond en vitaal te blijven werken, ook als ze ouder worden?

Met deze scan breng je in 10 minuten in kaart hoe jouw bedrijf ervoor staat. Wat doe je al? En wat kunt je nog meer doen als het gaat om langer doorwerken, inzetbaarheid, fitheid, vitaliteit en gezondheid? Na afloop ontvang je een mail waarin staat wat voor jou de volgende stap kan zijn.

Klik hier om de duurzame inzetbaarheidsscan uit te voeren.