Ontwikkel je kennis van melkveehouderij!

Zie jij jouw toekomst in de dier- en veehouderijsector? Of ben je reeds werkzaam in deze sector?

Op deze website vind je het totale opleidingsaanbod in de melkveehouderij in één overzicht.
Maak een keuze uit het ruime aanbod mbo- en hbo-opleidingen. Of kijk naar de mogelijkheden voor bijscholing via cursussen, studiegroepen en trainingen.

Via de kaart navigeer je naar een opleiding, cursus of studiegroep bij jou in de buurt.

Bekijk het complete kennisaanbod in Nederland!

Subsidie via Colland

Wil jij een opleiding volgen in de melkveehouderij? Dan kun je subsidie krijgen via Colland Arbeidsmarkt. Hieronder staan de mogelijkheden. Voor allerlei cursussen en trainingen in de melkveehouderij.

Via de volgende link kun je kijken welke cursussen een bijdrage kunnen krijgen en welk percentage daarbij hoort: Cursusgroepenlijst-dierhouderij-310723-1-1.pdf (collandarbeidsmarkt.nl)

Belangrijk voor het indienen van een aanvraag:

 • € 1.500,- beschikbaar per kalenderjaar per werknemer
 • Cursus moet gegeven worden door een opleidingscentrum (geen zzp-er)

De aanvraag kun je indienen bij Colland:

Subsidieregeling voor Cursussen Dierhouderij – Colland Arbeidsmarkt

 • Binnen twee maanden na de einddatum van de cursus indienen
 • Naam cursist en cursusdata moeten vermeld staan op de factuur
Toon meer onderwerpen
Toon meer aanbieders
Master Animal Sciences

Wil jij een bijdrage leveren aan duurzame en verantwoordelijke dierhouderijsystemen overal ter wereld? Dan is de master Animal Sciences jouw studie! De mens-dier relatie is essentieël in deze opleiding. Thema’s als diervoeding, diergezondheid, dierenwelzijn, management niveau’s, genetische diversiteit en socio-economische factoren worden allen besproken tijdens het programma. Zodat jij als afgestudeerde duurzame ontwikkelingen en managementsystemen voor vee, gezelschapsdieren en dierentuindieren kan ontwikkelen en innoveren.

Waarom deze studie?

 • Veel aandacht voor kennisontwikkeling ten behoeve van de duurzame dierhouderij.
 • Unieke opleiding voor Nederland met veel keuzemogelijkheden.
 • Internationale oriëntatie met de optie om in het buitenland onderzoek te doen of te studeren.
Bachelor Animal Sciences

Ben jij gek van dieren? En lijkt het jou mooi mensen en dieren zo te laten samenleven dat ze beiden hun beste leven leiden? Kijk dan niet de kat uit de boom en ga voor de bacheloropleiding Animal Sciences.

Waarom deze studie?

 • Je kijkt naar dieren en hun omgeving. Welke impact heeft die omgeving op het gedrag, groei en welzijn van de dieren?
 • Je begrijpt de natuurlijke processen in een dier. Bijvoorbeeld ademhaling, hormonen, spijsvertering en bloedsomloop.
 • Je komt met duurzame oplossingen voor maatschappelijk problemen in de dierhouderijen wereldwijd. Op dit moment heel actueel en urgent!

Wat studeer je bij Animal Sciences?

Vanuit de wetenschap ben je bezig met dieren die nauw verbonden zijn met mensen. Denk aan dieren als voedsel, als gezelschap, in de sport, bij afvalbeheer, in natuurbehoud, in het onderwijs of bij recreatie bijvoorbeeld. Tijdens de opleiding neem je dieren en hoe ze samen met ons leven onder de loep én bekijk je hoe dit beter, duurzamer en verantwoordelijker kan. Je leert oplossingsgericht te denken en ontwikkelt methodes om dieren optimaal te verzorgen en te managen.

Innovations in Food and Dairy Chains (master voltijd of deeltijd)

Verandering en innovatie bewerkstelligen in de internationale zuivelsector

Ben jij die zuivelprofessional met een scherp oog voor innovatie, strategie en bestuur, en wil je graag je carrière naar een hoger plan tillen? Of misschien sta je op het punt om af te studeren voor je bachelor en heb je het gevoel dat je nog niet bent uitgeleerd en wil je jezelf verder professionaliseren in de zuivelketen? Dan is de master Innovative Dairy Chain Management jou op het lijf geschreven!

Deze masteropleiding richt zich op de volledige zuivelketen, van boer tot bord en alles daartussenin. Hoe kunnen landbouwbedrijven op een rendabele manier voldoende melk van uitstekende kwaliteit leveren met inachtneming van de (veiligheids)eisen van de keten? Hoe kunnen we verschillende processen innoveren om te voldoen aan de vereisten van de sector en de overheid? Dit zijn enkele vraagstukken waar je tijdens deze masteropleiding mee aan de slag gaat.

Innovatief

Studenten moeten innovatief kunnen denken, wat zich vertaalt in creativiteit in het omgaan met complexe situaties zoals:

 • Het ontwikkelen van scenario’s voor de sector om onzekerheden aan te pakken, in tegenstelling tot traditionele adviesdiensten.
 • Het ontwikkelen van strategieën voor veranderende omstandigheden.
 • Het innoveren van technologieën op het gebied van productie, verwerking en bestuur van de keten.
 • Het opzetten van landbouwbedrijven in nieuwe landen of nieuwe gebieden.

Locatie

Je volgt deze master in studiestad Leeuwarden. IDCM wordt volledig in het Engels gegeven, waarvoor je een kwalificatietest moet doen. Internationale studenten hebben de mogelijkheid om het tweede deel van de masteropleiding online te volgen. Dit geldt voor de studieonderdelen Research Design & Implementation en de scriptie. Er worden online tools gebruikt om je te begeleiden bij opdrachten en je scriptie. Op deze manier kun je je verblijf in Nederland beperken tot twintig weken. Zo kun je veel besparen op reis- en huisvestingskosten.

Voltijd of deeltijd

Je kunt je voor deze master inschrijven voor een voltijd- of deeltijdopleiding. Als je voor een voltijdopleiding kiest, duurt de master één jaar. Wanneer je voor deeltijd kiest, wordt de master gespreid over twee of drie jaar. In dat geval worden het eerste en tweede trimester afgesloten met een certificaat.

De master IDCM wordt ontwikkeld via het opleidingsprogramma van de Dairy Campus die wordt gesubsidieerd door het SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland).