Ontwikkel je kennis van melkveehouderij!

Zie jij jouw toekomst in de dier- en veehouderijsector? Of ben je reeds werkzaam in deze sector?

Op deze website vind je het totale opleidingsaanbod in de melkveehouderij in één overzicht.
Maak een keuze uit het ruime aanbod mbo- en hbo-opleidingen. Of kijk naar de mogelijkheden voor bijscholing via cursussen, studiegroepen en trainingen.

Via de kaart navigeer je naar een opleiding, cursus of studiegroep bij jou in de buurt.

Bekijk het complete kennisaanbod in Nederland!

Subsidie via Colland

Wil jij een opleiding volgen in de melkveehouderij? Dan kun je subsidie krijgen via Colland Arbeidsmarkt. Hieronder staan de mogelijkheden. Voor allerlei cursussen en trainingen in de melkveehouderij.

Via de volgende link kun je kijken welke cursussen een bijdrage kunnen krijgen en welk percentage daarbij hoort: Cursusgroepenlijst-dierhouderij-310723-1-1.pdf (collandarbeidsmarkt.nl)

Belangrijk voor het indienen van een aanvraag:

 • € 1.500,- beschikbaar per kalenderjaar per werknemer
 • Cursus moet gegeven worden door een opleidingscentrum (geen zzp-er)

De aanvraag kun je indienen bij Colland:

Subsidieregeling voor Cursussen Dierhouderij – Colland Arbeidsmarkt

 • Binnen twee maanden na de einddatum van de cursus indienen
 • Naam cursist en cursusdata moeten vermeld staan op de factuur
Toon meer onderwerpen
Toon meer aanbieders
Studiegroep Beter Weiden

In groepsverband kom je onder begeleiding van een WeideCoach drie keer bij elkaar met collega melkveehouders die een stap willen zetten met beweiding. Je wisselt ervaringen uit en kijkt hoe je de puntjes op de i kunt zetten. De WeideCoach kun je bellen over actuele vragen over je gras, je koeien en de weidegang.

Samen met collega melkveehouders die ook overstappen, train je het dagelijkse management van weiden. Je komt tot drie keer bij elkaar, steeds bij een van de groepsleden op het bedrijf en onder begeleiding van je WeideCoach. Je wisselt ervaringen uit en leert van elkaar de puntjes op de i te zetten in beweiding en je totale graslandmanagement. Je WeideCoach belt je regelmatig om te checken hoe het loopt. Maar je kan hem natuurlijk ook zelf bellen voor een advies over een actuele vraag over je gras, je koeien en weidegang.

Kosten: € 1500.

Dirksen Management Support – studiegroepen

Bij Dirksen Management Support brengen ze melkveehouders uit heel Nederland bij elkaar in agrarische studiegroepen. Het doel? Leren van elkaars ervaringen, vergelijken van bedrijfsresultaten en discussiëren over bedrijfsstijlen en keuzes. Om de meest leerzame en interessante gesprekken te creëren, maken wij onze groepsindelingen op basis van regio’s. Met als resultaat dat boeren kunnen sparren over problemen die voor hun van toepassing zijn. Daarnaast geeft deze indeling op een juiste manier weer hoe boeren presteren in relatie tot vergelijkbare andere bedrijven. Dit houdt je als melkveehouder scherp en geeft relevante inzichten. Zowel in onderdelen waar het bedrijf goed presteert of waar nog kansen liggen die benut kunnen worden.

Onderwerpen

Tijdens een studiegroep seizoen van DMS worden er diverse onderwerpen besproken. Denk bijvoorbeeld aan een BEX-rantsoen, de efficiëntie van stikstof- en fosfaatbenutting. Of aan de kringloopwijzer, mestconfrontatie en CO2 en ammoniak uitstoot. Met de kostprijsbijeenkomst draait het vooral om de financiële resultaten. Zo bespreken we individuele financiële gegevens aan de hand van de groepsgemiddelden. Bijeenkomsten over rantsoenefficiëntie gaan dieper in op individuele en groeps-brede voerefficiëntie en ook de BEX voorspellingen worden besproken. Er zijn ook middagen die in het teken staan van duurzaamheid. Zo bespreken we individuele duurzaamheid, fokkerijprestaties en dierdagdoseringen. Ieder studiegroep seizoen wordt in de zomer afgesloten met een excursie. Dit wordt georganiseerd door DMS en heeft een onderwerp naar keuze van de studiegroep.

Overzichten

Tijdens de studiegroep bijeenkomst wordt er gewerkt met compacte overzichten die samen zijn gesteld door DMS. Op deze overzichten staan de meest recente bedrijfsspecifieke cijfers van de melkveehouder plus vergelijkingsgroepen die zijn opgesteld op basis van intensiteit.

Agrarisch Adviesbureau Dirksen Management Support beschikt over een grote database aan cijfers van melkveehouders door heel Nederland voor meerdere jaren. Door de diverse onderwerpen en de vertrouwde band met onze melkveehouders kunnen wij de individuele melkveehouder een breed inzicht geven over zijn bedrijf door middel van onze overzichten. Op deze manier kan er naast de onafhankelijke instelling, gecoacht worden naar dat punt op de horizon waar de melkveehouder naar toe wil werken.

Voordelen van een agrarische studiegroep

 • Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
 • Vergelijken met andere melkveehouders
 • Tips en ideeën opdoen van elkaar
 • Rondkijken op andere melkveebedrijven
 • Discussiëren over actuele onderwerpen

Deelnemen aan een studiegroep

Lijkt het je leuk om net als ongeveer 350 andere melkvee boeren, samen te leren van eigen bedrijfscijfers? Meld je dan aan voor een bijeenkomst en bespreek in een agrarische studiegroep, in kleine groepjes, rond de keukentafel hoe je optimaal van de bodem gebruik kunt maken, of waar financiële kansen liggen.

Dirksen management support B.V. verzorgt sinds 1996 agrarische studiegroepen voor melkveehouders om 5 keer per jaar bij elkaar te komen in een vaste groep van ongeveer 10 personen. De bijeenkomsten duren 1 dagdeel, meestal van 10:00 tot 15:00 gewoon bij iemand uit de groep thuis. Dit wisselen we voortdurend af, zodat je bij ieder zijn bedrijf kunt kijken.

Een studiegroep seizoen is van september tot aan juli. De eerste bijeenkomst is altijd vrijblijvend en gratis. Zo kunt u de sfeer proeven van onze studiegroepen. Ook kunt u uw eigen cijfers aanleveren om gelijk met uw cijfers mee te kijken, dit geeft een beter beeld van een studiegroep. Zoals op de onderstaande kaart te zien, zitten onze deelnemers verspreid over heel Nederland. Zo kunnen wij voor ieder een passende studiegroep in eigen omgeving aanbieden.

 

PPP-Agro Advies – Studiegroepen

Studiegroepen: kruisbestuiving tussen ondernemende collega’s en adviseurs

Studiegroepen zijn er bij PPP-Agro Advies in alle soorten en maten, maar wel met één verbindend element: de deelnemers willen van elkaar leren en hun kennis en ervaringen delen. Er zijn studiegroepen rond een project, een thema, een regio of ‘gewoon’ over technisch of economische bedrijfscijfers. Sinds een aantal jaren draaien er ook studiegroepen voor boerinnen.

PPP-studiegroepen hebben, met behoud van variatie, de volgende eigenschappen:

 • Deelnemers zijn niet alleen geïnteresseerd in de mening van de adviseur, maar ook in die van hun collega’s.
 • De begeleider geeft optimaal ruimte aan inbreng, zodat deelnemers van elkaar kunnen leren.
 • De begeleider geeft, als dat nodig is, ook input als adviseur.
 • In sommige specifieke gevallen wordt een specialist ‘ingevlogen’.
 • Huiswerk schrikt niet af, maar verhoogt de betrokkenheid en diepgang.
 • Huiswerk heeft meestal te maken met verzamelen van informatie op een bepaald terrein.

Wanneer is een PPP-studiegroep interessant voor u?

 • Als u geïnteresseerd bent in het doen en laten van collega-melkveehouders.
 • Als u graag eens op een ander bedrijf rondkijkt en hoort wat daar speelt.
 • Als u wat discipline nodig heeft om u ergens in te verdiepen.
 • Als u over actuele zaken wilt doorpraten met collega’s.
 • Als u bij een studiegroep wilt aansluiten die goed en professioneel wordt begeleid.
 • Als u zelf kunt inbrengen waarover de bijeenkomsten gaan.
 • Als u graag kennis wilt delen in een leerzame en positieve omgeving.

Waarom is dit een goed moment om in een groep te stappen?

 • Met de komst van de KringloopWijzer hebben alle bedrijven cijfers om te vergelijken en over door te praten.
 • Met de eisen van de zuivelketen is het belangrijk om te weten hoe de kengetallen in elkaar steken en hoe collega’s hierop scoren.
 • Nu efficiëntie van mineralen de sleutel is, is het van belang om te weten aan welke knoppen u kunt draaien.

 

Vruchtbare Kringloop Friesland

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland maakt een doorstart in Friesland. Nieuwe kansen dus voor Friese melkveehouders én akkerbouwers om samen te werken aan een toekomstgericht bedrijfsmodel.

Kennis en ervaring opdoen met kringlooplandbouw, dát is waar Vruchtbare Kringloop Friesland om draait. Voor melkveehouders en akkerbouwers in Friesland die hun kringloop willen sluiten, is een nieuw studieprogramma samengesteld, met studiegroepen en themabijeenkomsten. Volop gelegenheid dus om met collega-ondernemers ervaringen en ideeën uit te wisselen en verdieping te zoeken in thema’s als hydrologie, bodemleven, verminderen gebruik GBM, biodiversiteit, samenwerking melkveehouderij-akkerbouw, en het nieuwe GLB.

Vruchtbare Kringloop Friesland is een initiatief van LTO Noord in samenwerking met Wageningen University & Research. De studiegroepen worden begeleid door deskundige adviseurs. Zij staan garant voor praktische handvatten op het gebied van bemesting, voeding en teelt. Vruchtbare Kringloop Friesland wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

De eigen bijdrage voor deelname is €200 (excl. btw) per jaar. Je wordt ingedeeld in regionale studiegroepen die circa drie keer per projectjaar bijeenkomen onder begeleiding van een specialist. Als je het aanmeldformulier hebt ingevuld, nemen wij contact met je op.

Studieprogramma

Het studieprogramma, met aandacht voor de thema’s bedrijf, klimaat, water en bodem, telt jaarlijks drie studiegroepbijeenkomsten. Daarnaast kun je het volgende verwachten:

 • Ondersteuning door de beste studiegroepbegeleiders en inspirerende experts;
 • Veld- en themabijeenkomsten rond een uit te voeren experiment;
 • De mogelijkheid om met jouw studiegroep deel te nemen aan excursies of expertbijeenkomsten;
 • Informatieve praktijkflitsen;
 • Volop gelegenheid om met collega-ondernemers ervaringen en ideeën uit te wisselen en om verdieping te zoeken in thema’s als hydrologie, bodemleven, verminderen gebruik GBM, biodiversiteit, samenwerking melkveehouderij-akkerbouw, en het nieuwe GLB.

 

ZLTO Jongerenstudiegroep omgeving Etten-Leur
ZLTO Jongerenstudiegroep omgeving Breda
Studiegroep ‘Animal Care’ omgeving Valkenswaard
Studiegroep ‘Animal Care’ omgeving Roosendaal
Studiegroep ‘Robotmelkers’ omgeving Waalwijk
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Laren
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Borculo
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Sinderen
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Vierakker
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving De Heurne
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Ruurlo
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Almen
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Klarenbeek
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Ellecom
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Geesteren
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Lintvelde
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Aalten
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Heelweg
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Winterswijk
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Neede
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Beltrum
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Eibergen
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Zweekhorst
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Zelhem
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Hoog-Keppel
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Doetinchem
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Ulft
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Steenderen
Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Studiegroep omgeving Lochem