Ontwikkel je kennis van melkveehouderij!

Zie jij jouw toekomst in de dier- en veehouderijsector? Of ben je reeds werkzaam in deze sector?

Op deze website vind je het totale opleidingsaanbod in de melkveehouderij in één overzicht.
Maak een keuze uit het ruime aanbod mbo- en hbo-opleidingen. Of kijk naar de mogelijkheden voor bijscholing via cursussen, studiegroepen en trainingen.

Via de kaart navigeer je naar een opleiding, cursus of studiegroep bij jou in de buurt.

Bekijk het complete kennisaanbod in Nederland!

Subsidie via Colland

Wil jij een opleiding volgen in de melkveehouderij? Dan kun je subsidie krijgen via Colland Arbeidsmarkt. Hieronder staan de mogelijkheden. Voor allerlei cursussen en trainingen in de melkveehouderij.

Via de volgende link kun je kijken welke cursussen een bijdrage kunnen krijgen en welk percentage daarbij hoort: Cursusgroepenlijst-dierhouderij-310723-1-1.pdf (collandarbeidsmarkt.nl)

Belangrijk voor het indienen van een aanvraag:

  • € 1.500,- beschikbaar per kalenderjaar per werknemer
  • Cursus moet gegeven worden door een opleidingscentrum (geen zzp-er)

De aanvraag kun je indienen bij Colland:

Subsidieregeling voor Cursussen Dierhouderij – Colland Arbeidsmarkt

  • Binnen twee maanden na de einddatum van de cursus indienen
  • Naam cursist en cursusdata moeten vermeld staan op de factuur
Toon meer onderwerpen
Toon meer aanbieders
Webinar: Verhoog je bedrijfsresultaat met productief kruidenrijk grasland

Tijdens de webinar: “Verhoog je bedrijfsresultaat met productief kruidenrijk grasland”  wordt ingegaan op de financiële en ecologische voordelen van productief kruidenrijk grasland. Daarnaast worden de subsidie mogelijkheden van kruidenrijk grasland in het nieuwe GLB 2024 besproken.

Ook de economische- en teelt technische aspecten van productief kruidenrijk grasland worden besproken.

Onderwerpen tijdens de webinar:
1. Kies de juiste kruidenmengsels
2. De financiële en ecologische voordelen van kruidenrijk grasland
3. Succesvol starten met productief kruidenrijk grasland dit voorjaar
4. De subsidie mogelijkheden in het GLB


Datum: 12 maart 2024
Webinar over het Nationaal Programma Landelijk Gebied

Op donderdagavond 25 januari organiseert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een webinar over de terinzagelegging van het Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). In dit webinar worden de inhoud van het NPLG en de procedure van de terinzagelegging toegelicht.

In het NPLG werken overheid en lokale partijen samen aan maatregelen voor een landelijk gebied waar de kwaliteit van het water goed is en waar planten en dieren kunnen voortbestaan. En waar de landbouw een belangrijke plaats heeft, maar past binnen de grenzen van wat water en bodem kunnen dragen. Daarbij is volop aandacht voor de brede welvaart: een landelijk gebied, waar je prettig, gezond en veilig kunt wonen, werken, ondernemen en recreëren.
​​​​​​​
Een panel van vertegenwoordigers van het ministerie leggen uit waarom er welke keuzes zijn gemaakt en hoe u uw reactie kunt geven in de vorm van een zienswijze. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.


Datum: 25 januari 2024
Samen sterk voor gezond werk – Basiskennis voor de preventiemedewerker in agri en groen

Doe de e-learning op onderstaande onderwerpen:

  • Taken
  • Arboregels
  • Risico’s
  • Samenwerken
Bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid

De bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid brengt in kaart wat je al doet voor de vitaliteit van je medewerkers en waar kansen liggen. Na afloop ontvang je een mail waarin staat wat de volgende stap kan zijn.

Nieuwsgierig of jouw bedrijf de basis op orde heeft? Doe de bedrijfsscan via de mijn omgeving.
Heb jij nog geen inlogcode voor jouw bedrijf? Neem dan contact op.

Online cursus Virtual Reality Bedrijfsovername & Loonwerk

Deze online cursus bestaat uit twee onderdelen, namelijk bedrijfsovername en loonwerk.

Het onderdeel bedrijfsovername bestaat uit:

– Gesprek met vader

– Gesprek met buren

Het onderdeel loonwerk bestaat uit:

– VR Loonwerk

Deze Virtual Reality opdrachten kunnen in eigen tempo doorgenomen worden.

Online cursus Stressvrij omgaan met de koe

Deze online cursus bestaat uit vier modules.

Module 1: Angst voor mensen

Module 2: Denk als een koe

Module 3: Mens-dier interactie

Module 4: Optimale omgang en omgeving

Deze modules kunnen in eigen tempo doorgenomen worden.

Online cursus Huisvesting

Deze online cursus bestaat uit zes hoofdstukken.

Hoofdstuk 1: Bedrijfsopzet

Hoofdstuk 2: Staltypen

Hoofdstuk 3: Stalinrichting

Hoofdstuk 4: Stalklimaat

Hoofstuk 5: Mest en mestverwijdering

Hoofdstuk 6: Overige ruimtes

Deze hoofdstukken kunnen in eigen tempo doorgenomen worden.

Online cursus Gezondheid

Deze online cursus bestaat uit zes hoofdstukken.

Hoofdstuk 1: De gezonde koe

Hoofdstuk 2: Monitoring

Hoofdstuk 3: Preventie

Hoofdstuk 4: Behandelingen

Hoofstuk 5: Specifieke aandoeningen

Hoofdstuk 6: Aandoeningen rondom voortplanting

Daarnaast is er ook lesmateriaal te vinden over natuurlijke middelen veehouderij.

Deze hoofdstukken kunnen in eigen tempo doorgenomen worden.

Online cursus Rundveefokkerij

Deze online cursus bestaat uit vijf hoofdstukken.

Hoofdstuk 1: Fokdoel

Hoofdstuk 2: Genetica

Hoofdstuk 3: Fokwaarde

Hoofdstuk 4: Fokplan

Hoofstuk 5: Fokresultaat

Deze hoofdstukken kunnen in eigen tempo doorgenomen worden.

Online cursus Bodem

Deze online cursus bestaat uit vijf hoofdstukken.

Hoofdstuk 1: Grondsoorten

Hoofdstuk 2: De bodem beter bekeken

Hoofdstuk 3: Kringlopen

Hoofdstuk 4: Bodem, dier en mest

Hoofstuk 5: Bodem en plant

Deze hoofdstukken kunnen in eigen tempo doorgenomen worden.

Online cursus Beweiding

Deze online cursus bestaat uit vijf hoofdstukken.

Hoofdstuk 1: Introductie

Hoofdstuk 2: Voorjaar

Hoofdstuk 3: Zomer

Hoofdstuk 4: Najaar

Hoofstuk 5: Beweiding in context

Deze hoofdstukken kunnen in eigen tempo doorgenomen worden.

Online cursus Rundveevoeding

Deze online cursus bestaat uit zes hoofdstukken.

Hoofdstuk 1: De koe

Hoofdstuk 2: Stofwisselingsprobleem

Hoofdstuk 3: Voeranalyse en behoefte

Hoofdstuk 4: Voermiddelen

Hoofstuk 5: Voerbehoefte bij rundvee

Hoofstuk 6: Voeren

Deze hoofdstukken kunnen in eigen tempo doorgenomen worden.

Online cursus Melkwinning

Deze online cursus bestaat uit acht hoofdstukken.

Hoofdstuk 1: Melk

Hoofdstuk 2: Het melkveebedrijf

Hoofdstuk 3: Het melkproces

Hoofdstuk 4: Melkinstallatie

Hoofstuk 5: Onderhoud

Hoofstuk 6: Automatisch melksysteem

Hoofdstuk 7: Melk-samenstelling

Hoofdstuk 8: Uiergezondheid

Deze hoofdstukken kunnen in eigen tempo doorgenomen worden.