Op donderdagavond 25 januari organiseert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een webinar over de terinzagelegging van het Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). In dit webinar worden de inhoud van het NPLG en de procedure van de terinzagelegging toegelicht.

In het NPLG werken overheid en lokale partijen samen aan maatregelen voor een landelijk gebied waar de kwaliteit van het water goed is en waar planten en dieren kunnen voortbestaan. En waar de landbouw een belangrijke plaats heeft, maar past binnen de grenzen van wat water en bodem kunnen dragen. Daarbij is volop aandacht voor de brede welvaart: een landelijk gebied, waar je prettig, gezond en veilig kunt wonen, werken, ondernemen en recreëren.
​​​​​​​
Een panel van vertegenwoordigers van het ministerie leggen uit waarom er welke keuzes zijn gemaakt en hoe u uw reactie kunt geven in de vorm van een zienswijze. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Klik hier om naar de website van de aanbieder te gaan

  • Datum: 25 januari 2024

  • Categorie: Online leren
  • Duur: 1 uur
  • Adres: Nederland