Vruchtbare Kringloop Noord Nederland maakt een doorstart in Friesland. Nieuwe kansen dus voor Friese melkveehouders én akkerbouwers om samen te werken aan een toekomstgericht bedrijfsmodel.

Kennis en ervaring opdoen met kringlooplandbouw, dát is waar Vruchtbare Kringloop Friesland om draait. Voor melkveehouders en akkerbouwers in Friesland die hun kringloop willen sluiten, is een nieuw studieprogramma samengesteld, met studiegroepen en themabijeenkomsten. Volop gelegenheid dus om met collega-ondernemers ervaringen en ideeën uit te wisselen en verdieping te zoeken in thema’s als hydrologie, bodemleven, verminderen gebruik GBM, biodiversiteit, samenwerking melkveehouderij-akkerbouw, en het nieuwe GLB.

Vruchtbare Kringloop Friesland is een initiatief van LTO Noord in samenwerking met Wageningen University & Research. De studiegroepen worden begeleid door deskundige adviseurs. Zij staan garant voor praktische handvatten op het gebied van bemesting, voeding en teelt. Vruchtbare Kringloop Friesland wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

De eigen bijdrage voor deelname is €200 (excl. btw) per jaar. Je wordt ingedeeld in regionale studiegroepen die circa drie keer per projectjaar bijeenkomen onder begeleiding van een specialist. Als je het aanmeldformulier hebt ingevuld, nemen wij contact met je op.

Studieprogramma

Het studieprogramma, met aandacht voor de thema’s bedrijf, klimaat, water en bodem, telt jaarlijks drie studiegroepbijeenkomsten. Daarnaast kun je het volgende verwachten:

 • Ondersteuning door de beste studiegroepbegeleiders en inspirerende experts;
 • Veld- en themabijeenkomsten rond een uit te voeren experiment;
 • De mogelijkheid om met jouw studiegroep deel te nemen aan excursies of expertbijeenkomsten;
 • Informatieve praktijkflitsen;
 • Volop gelegenheid om met collega-ondernemers ervaringen en ideeën uit te wisselen en om verdieping te zoeken in thema’s als hydrologie, bodemleven, verminderen gebruik GBM, biodiversiteit, samenwerking melkveehouderij-akkerbouw, en het nieuwe GLB.

 

Klik hier om naar de website van de aanbieder te gaan

 • E-mailadres: noordnederland@vruchtbarekringloop.nl
 • Telefoonnummer: 088-8886677

 • Categorie: Studiegroep

 • Onderwerp: Bodem en Water, Kringlooplandbouw

 • Aanbieder: Vruchtbare Kringloop Noord Nederland

  Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) wil de kringlooplandbouw en het duurzaam bodem- en waterbeheer stimuleren. Het project wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en ‘toekomstproof’ te maken.

 • Duur: Jaarlijks drie studiegroepbijeenkomsten
 • Adres: Friesland, Nederland