Je zit achter je bureau en bekijkt de cijfers. Het is een goede maand geweest. De productie was constant, geen zieke dieren en er is efficiënt gewerkt. Zo zie je het graag. Je houdt van de afwisseling in je werk. Je kent je dieren en ziet dat ze zich goed voelen. Maar je bent ook vooruitstrevend en wilt het beste voor de koeien, varkens, geiten of pluimvee en je bedrijf. Je verdiept je in de nieuwste ontwikkelingen en past ze toe in de praktijk. Je bent een dierenvriend, maar vooral een ondernemer.

Wat leer ik tijdens deze BOL-opleiding?

De agrarische sector staat volop in de belangstelling, in de media, in de politiek en bij belangenorganisaties. Kringlooplandbouw, goed bodembeheer, vermindering van uitstoot, dierenwelzijn: het zijn allemaal belangrijke thema’s. Als toekomstig boer met een rundvee- of pluimveebedrijf, varkens- of geitenhouderij heb je te maken met veranderend koopgedrag van consumenten, nieuwe normen vanuit de klimaatdoelen en wijzigingen in wet- en regelgeving.

In je opleiding besteden we veel aandacht aan al deze ontwikkelingen en wat die betekenen voor jouw werk. Kortom: we leiden je op tot ‘veehouder van de toekomst’.

Je loopt stage bij verschillende bedrijven in jouw sector (melkvee, varkens, pluimvee of geiten), binnen de regio, maar ook elders in Nederland, en zelfs in het buitenland. De andere drie dagen ben je op school. Een dag krijg je les in algemene vakken als rekenen, Nederlands, Engels en Loopbaan & Burgerschap (L&B). De andere twee dagen staan de cursussen en trainingen centraal. Er staan ook uren op het rooster voor coaching. In deze uren bespreken we jouw voortgang in de opleiding besproken en hoor je onder meer wat iedereen aan het leren is tijdens de stage. Je persoonlijke coach begeleidt je tijdens de opleiding.

In deze opleiding leer je hoe je samen met de boer de dagelijkse werkzaamheden van het bedrijf uitvoert. Tijdens de cursussen (theorie), trainingen (praktijk) en stage is er veel aandacht voor belangrijke onderwerpen als melken, huisvesting, veiligheid, gewasbescherming en voeding, maar ook communiceren en leiding geven.

Je krijgt les in vakken als:

 • Melken
 • MPR fokkerij en voeding
 • Kringloop
 • Grasland en voedergewassen
 • Gezondheid
 • Technisch management
 • Financieel management
 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Burgerschap
Klik hier om naar de website van de aanbieder te gaan

 • E-mailadres: mbo@zone.college
 • Telefoonnummer: 088-2620900

 • Categorie: Mbo-opleiding

 • Onderwerp: Overig

 • Aanbieder: Zone.college Doetinchem

  Op zone.college Doetinchem voel je je snel ’thuis’: het is een veilige wereld waarin je jezelf kunt zijn en iedereen elkaar kent. Ze bieden kwalitatief goed onderwijs en hebben binnen en buiten de school de beschikking over moderne en leuke praktijkruimtes. Dierverblijven, keukens, tuinen en techniek-lokalen: bij Zone.college Doetinchem leer je door zélf te ontdekken, te doen en te ervaren.

 • Duur: 3 jaar
 • Adres: Gezellenlaan 14, 7005 AZ Doetinchem, Nederland