Als vakbekwaam medewerker veehouderij werk je op een productiebedrijf waar dieren gehouden worden voor de productie van melk. Meestal koeien, maar ook schapen en geiten. Je werkt veel in de stallen en in de buitenlucht.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Tijdens de opleiding leer je hoe je maatschappelijk verantwoord koeien houdt. In het eerste jaar leer je de basisbeginselen van de veehouderij. Daarna ga je dieper op de stof in. Je leert veel over gezondheid, voeding en huisvesting maar ook over techniek en de bodem. Gezien de maatschappelijke betrokkenheid bij de productie van dierlijke producten, is aandacht voor dierenwelzijn, duurzaamheid en diervriendelijke productiemethoden belangrijk.

Welke vakken/keuzedelen

Naast algemene vakken zoals Nederlands, Engels en rekenen krijg je vakken zoals voeding, gezondheid, huisvesting, melkwinning, techniek, bodem en economie. Als keuzedelen kan je kiezen voor toegepast dronevliegen, automatisch melken en klauwverzorgen.

Karaktereigenschappen

Voor het volgen van deze opleiding zijn de volgende karaktereigenschappen van belang: je werkt graag met dieren, bent een doener en besluitvaardig. Je bent ook zorgvuldig, let goed op en hebt gevoel voor techniek.

Leerweg, duur en vooropleiding

De opleiding duurt drie jaar en kan je in Alkmaar als bol-variant volgen. Je leert veel in de praktijk en bent 40%  van de tijd op stage. Dit kan een stage in het buitenland zijn. Je kunt starten met de opleiding als je minimaal een diploma vmbo-kb hebt

Klik hier om naar de website van de aanbieder te gaan

  • E-mailadres: alkmaar@vonknh.nl
  • Telefoonnummer: +31725610934

  • Categorie: Mbo-opleiding

  • Onderwerp: Overig

  • Aanbieder: Vonknh
  • Duur: 3 jaar
  • Adres: Drechterwaard 10, 1824 EX Alkmaar, Nederland