Wat betekent het dat we in de landbouw zoveel stikstof geven? Wat zijn gevolgen van de grote hoeveelheid ‘Non Proteïn Nitrogen’ (stikstof in andere vormen dan eiwit) in onze voeding? Wat doet dat met ons lichaam en onze geest en met onze maatschappij als geheel? Voor iedereen die interesse heeft in kringlopen op het boerenbedrijf en die kringlopen wil optimaliseren.

Inhoud van de studie

Deze themadag Stikstof en Koolstof vormt een tweeluik met de themadag Mineralen.

Samen zijn ze een uitgebreide versie van de verdiepingsdag Biodynamische landbouw, die ook wordt aangeboden dit seizoen. Er is daardoor tijd om dieper op de materie in te gaan en er is meer ruimte voor interactie.
De themadag is, zoals gezegd, voor iedereen die interesse heeft in kringlopen op het bedrijf en die wil optimaliseren. Daarnaast is interesse voor de niet-materiele kwaliteit van stikstof en koolstof nodig. De dag is een hernieuwde kennismaking met deze elementen, die het zuiver stoffelijke overstijgt.

Hoe kan je als boer kringlopen van koolstof en stikstof verzorgen en deze in de bodem vasthouden om de bodemvruchtbaarheid te verhogen?

Koolstof kent vele verschijningsvormen: het vormt de bouwstof voor ons aardse leven. Ook voor onze landbouwbodems speelt koolstof een belangrijke rol. Zo zorgt
organische stof voor watervasthoudend vermogen, voor binding van mineralen, voor voedsel van het bodemleven. Maar organische stof zorgt ook voor het vastleggen van koolstof en daarmee het verminderen van CO2 in onze atmosfeer.

Koolstof kan niet zonder stikstof. Dit element beheerst ons land al een paar jaar. Het is een element dat groei en beweging mogelijk maakt. We bekijken de vormen waarin koolstof en stikstof in ons landbouwsysteem voor komen en wat dat doorwerkt in voedingskwaliteit.

Onderwerpen

Kenmerken en verschijningsvormen van koolstof en stikstof

 • Koolstof, Steen der wijzen;
 • Vormen van koolstof en hun kwalitatieve betekenis;
 • Vormen van stikstof en hun kwalitatieve betekenis;
 • Vormen van organische stof;
 • Aard en kwaliteit van meststoffen;
 • Koolstof, stikstof en klimaat.

Betekenis van koolstof en stikstof voor de bodem

 • Ontwikkeling van de bodem, in welke fase is mijn bodem?
 • Hoe kan ik het bodemleven voeden?
 • Verse of verteerde organische mest?
 • Hoe verzorg ik de kringloop op het landbouwbedrijf?

Klik hier voor de actuele data van deze themadag

Klik hier om naar de website van de aanbieder te gaan

 • E-mailadres: info.trainingcentre@aeres.nl
 • Telefoonnummer: 088 - 020 5101

 • Categorie: Cursus

 • Onderwerp: Overig

 • Aanbieder: Aeres Training Centre

  Aeres Training Centre biedt cursussen en trainingen voor de sectoren agro, food en leefomgeving. Zoek je een cursus of opleiding die past jouw baan en ambities, bekijk dan ons uitgebreide aanbod trainingen. 

  Aeres Training Centre is voortgekomen uit een samenwerking tussen Aeres Training Centre Velp, Aeres Training Centre Emmeloord en Nordwin College Cursussen & Trainingen. De unieke samenwerking tussen partners uit het bedrijfsleven en het onderwijs zorgt ervoor dat de meest actuele kennis op het gebied van food, bloem, leefomgeving, akkerbouw, veehouderij, groen/grond & infra en (glas)tuinbouw voor u beschikbaar is. Het aanbod is actueel en praktijkgericht. Dat wat je leert kun je morgen gelijk toepassen in jouw eigen praktijk

   

 • Duur: 1 dag
 • Adres: Barnseweg 3, 3771 RN Barneveld, Nederland