Eitwitarm voeren met  in de hoofdrol de koe als herkauwer

Een van de beproefde manieren om stikstofgebruik te reduceren en daarmee ook het overschot naar het milieu te reduceren is het zgn. ‘voerspoor’: structuurrijk en eiwitarm voeren. In deze themadag leer je hoe dit in zijn werk gaat en welke ervaringen er mee zijn opgedaan. De themadag is bedoeld voor melkveehouders die willen anticiperen op de ontwikkelingen in de richting van (meer) grondgebonden produceren, betere stikstofbenutting en betere gezondheid van het vee, o.a. klauwgezondheid en vruchtbaarheid.

Inhoud van de studie

De landbouw heeft decennialang kunnen beschikken over grote hoeveelheden stikstof voor een lage prijs. Omdat stikstof de opbrengst stimuleert werden de giften tot grote hoogte opgevoerd. Inmiddels kennen we de gevolgen. Om de stikstofproblemen op te lossen wordt veel gekeken naar technische oplossingen. Die werken niet allemaal betrouwbaar en het blijven end-of-the-pipe oplossingen. Koeien zijn herkauwers en kunnen daardoor laagwaardig voer dat voor mensen niet geschikt is omzetten in eiwitrijke voeding (zuivel en vlees). Ze kunnen ‘laagwaardige’ stikstof in gras, die voor ons niet benutbaar is, omzetten in hoogwaardige eiwitten. Hoe meer ze herkauwen hoe hoger de benutting van de stikstof.

In ons land is gras het hoofdvoedsel voor koeien. De meeste bedrijven voeren daarnaast eiwitrijk krachtvoer, veelal met producten die we ook humaan zouden kunnen consumeren (granen, soja). Er zijn ook bedrijven die grasgevoerd werken, dus zonder krachtvoer en met minder eiwit, die de mineralen daardoor optimaler benutten.

Onderwerpen

 •  Fysiologie van de koe, vertering.
 • Rasverschillen
 • Voeren van koeien, de balans tussen energie en eiwit, koolstof en stikstof (kwantitatief en kwalitatief).
 • Soorten en maten (kruidenrijk) grasland, beheer en beweiden, inkuilen en hooien.
 • Rantsoen-efficiëntie
 • Een zoektocht naar goede mest,
 • Relatie voeding en diergezondheid en kwaliteit van de melk

 

Klik hier voor de actuele data van deze themadag

Klik hier om naar de website van de aanbieder te gaan

 • E-mailadres: info.trainingcentre@aeres.nl
 • Telefoonnummer: 088 - 020 5101

 • Categorie: Mbo-opleiding

 • Onderwerp: Diergezondheid & welzijn

 • Aanbieder: Aeres Training Centre

  Aeres Training Centre biedt cursussen en trainingen voor de sectoren agro, food en leefomgeving. Zoek je een cursus of opleiding die past jouw baan en ambities, bekijk dan ons uitgebreide aanbod trainingen. 

  Aeres Training Centre is voortgekomen uit een samenwerking tussen Aeres Training Centre Velp, Aeres Training Centre Emmeloord en Nordwin College Cursussen & Trainingen. De unieke samenwerking tussen partners uit het bedrijfsleven en het onderwijs zorgt ervoor dat de meest actuele kennis op het gebied van food, bloem, leefomgeving, akkerbouw, veehouderij, groen/grond & infra en (glas)tuinbouw voor u beschikbaar is. Het aanbod is actueel en praktijkgericht. Dat wat je leert kun je morgen gelijk toepassen in jouw eigen praktijk

   

 • Duur: 1 dag
 • Adres: Barnseweg 3, 3771 RN Barneveld, Nederland