Wat is de ideale groenbemester voor mijn perceel? En hoe kom ik tot een goede keuze hierin? Akkerbouwers en melkveehouders die zich dat afvragen, kunnen hierover hun kennis vergroten door de online cursus over groenbemesters te volgen. Deze cursus duurt een uur(tje), is gratis en kan je in je eigen tempo en tijdstip volgen op je mobiel of pc.

In de online kennissessies worden de belangrijkste redenen om een groenbemester te telen behandeld. Daarnaast wordt uitgelegd hoe je tot een keuze voor een groenbemester kan komen. Op hoofdlijnen komen de soorten groenbemesters, hun eigenschappen en de voor- en nadelen aan bod. De twee online sessies duren ieder ongeveer een half uur om door te nemen. Naast uitleg krijg je met filmpjes, vragen en stellingen meer informatie over groenbemesters.

Leerplatform

Deze online cursus over groenbemesters vind je op het leerplatform ‘leren voor ons allemaal’. Na het invullen van dit korte aanvraagformulier, krijg je per mail de gratis toegangscode toe gestuurd. Na het invullen van deze toegangscode kan je aan de slag.

Bodemgezondheid

Groenbemesters spelen een belangrijke rol bij het behouden en verbeteren van jouw bodemgezondheid. Ze kunnen aaltjes beheersen, helpen bij het voorkomen van erosie, verbeteren de bodemstructuur en bevorderen de biologische activiteit. Door voedingsstoffen uit de bodem vast te leggen, voorkomen groenbemesters dat voedingsstoffen uitspoelen en verloren gaan.

Vervolg

Deze online cursus over groenbemesters krijgt deze winter een vervolg. In de volgende online sessie wordt er dieper ingegaan op de teelt van groenbemesters en het kiezen van groenbemesters op basis van hun eigenschappen. Ook volgt er een verdieping naar welke groenbemester je kunt kiezen bij de aanwezigheid van aaltjes.

Klik hier om naar de website van de aanbieder te gaan

 • E-mailadres: info@agrarischwaterbeheer.nl
 • Telefoonnummer: 088-8886631

 • Categorie: Cursus

 • Onderwerp: Bodem en Water

 • Aanbieder: Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

  In het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken boeren en tuinders samen met waterschappen aan schoner en voldoende water en een betere bodem. Het programma is gestart in 2013. Het doel is duidelijk: samen werken aan de wateropgaven waar Nederland voor staat!

  Water is van cruciaal belang voor de agrarische bedrijfsvoering. Te veel water is niet goed, maar te weinig ook niet. Het water moet bovendien van goede kwaliteit zijn om gewassen en landbouwdieren gezond te houden. Agrarisch ondernemers hebben daar zelf invloed op. Met de juiste aanpak kunnen zij ook de biodiversiteit en ecologie op en om het eigen bedrijf verbeteren. De kwaliteit van de bodem is daar nauw mee verbonden.

  Vanuit het DAW-programma stimuleren en faciliteren we agrarisch ondernemers om die uitdagingen op het gebied van water en bodem effectief aan te gaan. Hierbij werken we samen met deskundigen van waterschappen, provincies, het Rijk, terreinbeherende organisaties, agrarische natuurverenigingen en drinkwaterbedrijven.

 • Duur: 1 uur
 • Adres: Nederland