De cursus Natuurondernemer op niveau 1 bestaat uit 8 dagen. Deze cursus bereidt goed voor op de vakbekwaamheid in natuurbeheer. De cursus richt zich op ondernemers die natuurgronden in beheer hebben en/of die zich meer willen verdiepen in natuurbeheer. De gronden zijn onderdeel van de bedrijfsopzet, maar vormen niet de hoofdmoot. De ondernemer voert het natuurbeheer uit en doet dit, indien van toepassing, in overleg met de grondeigenaar. De grondeigenaar blijft verantwoordelijk voor beheer, monitoring, subsidieaanvragen, communicatie, natuurherstel etc.

Diverse locaties in Nederland.

Kosten:  € 1.120 (excl. btw).

Klik hier om naar de website van de aanbieder te gaan

  • E-mailadres: natuurboeren.hogeschool@aeres.nl
  • Telefoonnummer: 06-34073631

  • Categorie: Cursus

  • Onderwerp: Biodiversiteit

  • Aanbieder: Natuurboeren Aeres

    Boeren beheren veel gronden van natuurorganisaties en zij zijn dan ook belangrijk in het versterken van de natuurwaarde van deze gronden. Natuurgericht werken vraagt om specifieke kennis en inzichten. Daarom is in samenwerking met meerdere partijen een pakket cursussen ontwikkeld waar kennis over natuurbeheer wordt gekoppeld aan de boerenpraktijk. Deze cursussen worden aangeboden door HAS Green Academy en Aeres Hogeschool in samenwerking met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

  • Duur: 8 dagen
  • Adres: Nederland