De KringloopWijzer geeft inzicht in de milieu- en klimaatprestaties op een melkveebedrijf, waardoor de melkveehouder nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. Voor gebruikers die meer willen weten hoe de KringloopWijzer werkt, gaat in maart een basiscursus van start.

Hoe werkt de KringloopWijzer eigenlijk? Aan welke knoppen in de bedrijfsvoering kun je draaien om uitkomsten te verbeteren? Tijdens de basiscursus KringloopWijzer maak je als melkveehouder kennis met dit managementinstrument. Je leert om de resultaten van de KringloopWijzer te lezen en verbanden tussen de indicatoren te leggen. Dit geeft je inzicht en handvatten om aan de slag te gaan met het sturen op de benutting van mineralen.

Deelnemers

De basiscursus is geschikt voor docenten, adviseurs en melkveehouders. Enige basiskennis van technische kengetallen op het melkveebedrijf is gewenst, bijvoorbeeld wat N-P-K en VEM betekent.

Programma

Het cursusprogramma bestaat uit drie bijeenkomsten. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Nut en noodzaak van de KringloopWijzer, hoe werken rekenregels, duurzaamheidsindicatoren en het belang van en tips voor goede invoer.
  • Het lezen en beoordelen van de cijfers in het uitvoerrapport van de KringloopWijzer.
  • Het formuleren van adviezen voor managementtoepassingen in de praktijk.

Er wordt gebruik gemaakt van echte praktijkcasussen die representatief zijn voor de diversiteit in de melkveehouderij. De derde en laatste bijeenkomst vindt plaats in combinatie met een excursie. De cursus wordt afgesloten met een test om de opgedane kennis te toetsen en je ontvangt aansluitend een bewijs van deelname. Tijdens de bijeenkomsten is er voldoende ruimte voor discussie en voor het stellen van vragen.

Locatie en tijdstip

De basiscursus vindt bij voldoende animo op de onderstaande datums plaats in de omgeving Zwolle. De bijeenkomsten duren van 10.00 tot 15.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd.

Dinsdag 19 maart 2024

Dinsdag 2 april 2024

Dinsdag 16 april 2024

Kosten

De eigen bijdrage voor deelnemers bedraagt € 745,- exclusief BTW.

Aanmelden

Geïnteresseerd? Meld je dan aan.

Cursus voor gevorderden

Heb je al voldoende basiskennis en -ervaring met het analyseren van de KringloopWijzer, maar zoek je verdieping voor het uitwerken van een adviesplan? Dan is voor jou de cursus voor gevorderden wellicht interessant.

Klik hier om naar de website van de aanbieder te gaan

  • Datum: 19 maart 2024t/m 16 april 2024

  • Categorie: Cursus

  • Onderwerp: Kringlooplandbouw

  • Aanbieder: KringloopWijzer
  • Duur: 3 dagen
  • Adres: Zwolle, Nederland