Een medewerker veehouderij werkt op een melkveehouderij. Je kent de dieren, weet van alles over verzorging, voeding, gezondheid, gedrag en voortplanting.

Je helpt mee aan het welzijn van de koeien en aan de melkproductie. Je werkt met anderen aan een goed veehouderijbedrijf.

Wat ga je leren?

Je leert veel over de veehouderij. Naast Nederlands, Engels en rekenen krijg je lessen over voeding, huisvesting, fokkerij en techniek. Een groot deel van de lessen is heel praktisch. Deels zijn ze ook bij veehouders op het bedrijf. Je leert over onderhoud van grasland, eventueel trekkerrijden en bediening van melkmachines.

Klik hier om naar de website van de aanbieder te gaan

 • E-mailadres: mbo.buitenpost@aeres.nl
 • Telefoonnummer: 0511 - 54 15 98

 • Categorie: Mbo-opleiding

 • Onderwerp: Overig

 • Aanbieder: Aeres MBO Buitenpost

  Leren doe je het beste als je bezig bent met dingen die je ook leuk vindt. Daarom doet Aeres MBO Buitenpost erg hun best om hun onderwijs en hun school op een manier vorm te geven dat je het bij hun naar het zin hebt.

  Dichtbij de praktijk

  Aeres MBO Buitenpost staat midden in de samenleving. Tijdens je opleiding zal je dan ook vaak ‘buiten’ de school te vinden zijn waar je opdrachten uitvoert in het werkveld of anderen ondersteunt bij hun werkzaamheden.

  Samenwerken

  Bij Aeres MBO Buitenpost leer je samenwerken, dit kan bijvoorbeeld door samen met een medestudent een excursie te organiseren. Ook zijn er verschillende praktijkopdrachten die je gezamenlijk tot een goed einde moet brengen. Door samen te werken leer je van elkaar; 1 + 1 = 3! We zijn een klein team en hebben korte lijntjes en daardoor kunnen we snel zaken bespreken en een oplossing zoeken. Wij werken ook veel samen met bedrijven in de regio om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het werkveld.

  Flexibiliteit

  Bij Aeres MBO Buitenpost staan we open voor jouw inbreng, we horen graag van jou wat je wilt leren en proberen hier in ons onderwijs zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Je bepaalt zelf hoe jij de beste studieresultaten kunt boeken. In overleg bespreken we waar en wanneer jij met je opdrachten bezig gaat. Je bepaalt zelf hoe je je opleiding inricht. Natuurlijk word je hierin wel gecoacht.

  Focus op persoonlijke ontwikkeling

  Om jouw toekomstige beroep te kunnen uitoefenen moet je beschikken over bepaalde competenties. Competenties liggen op het gebied van kennis, inzicht, houding en vaardigheden om in een concrete taaksituatie je doel te bereiken. Bij Aeres MBO Buitenpost werk je aan de volgende competenties:

  Samenwerken en overleggen
  Formuleren en rapporteren
  Leren
  Plannen en organiseren
  Kwaliteit leveren
  Instructies en procedures opvolgen
  Omgaan met verandering en aanpassen

  Bereikbaar zijn

  De docenten zijn goed bereikbaar; op school, maar ook via de mail, WhatsApp en/of via Teams.

  Omdenken

  Aeres MBO Buitenpost wil samen met jou invulling geven aan de opleiding. Naast het lesprogramma is er ruimte voor eigen inbreng. Samen kijken we naar de einddoelen hoe, wanneer, waar en met wie wij deze einddoelen tot een succes kunnen brengen.

  Maatwerk bieden op basis van behoefte van de student

  Eigen tempo
  Je kunt de opleiding in je eigen tempo doen en op elk gewenst moment diplomeren.

  Korte lijntjes
  Aeres MBO Buitenpost vind het belangrijk om een goed contact te hebben met het netwerk, er zijn korte lijntjes met thuis (18-) en de stagebedrijven. Het is fijn als we elkaar informeren en samenwerken.

  Vorm
  Er zijn veel verschillende manieren om te laten zien dat je iets hebt geleerd, dit kan door een verslag te maken, maar je kunt het ook laten zien door in gesprek te gaan of bijvoorbeeld d.m.v. een foto- of filmverslag. Misschien weet jij zelf nog een andere manier, in overleg is er veel mogelijk!

 • Duur: 2-3 jaar
 • Adres: Professor Wassenberghstraat 3, 9285 PS Buitenpost, Nederland