Bodemgezondheid is de basis voor een vruchtbaar bedrijfsresultaat. Onder meer via een optimale opbrengst van de percelen. Daarnaast vind je wat je koeien eten uiteindelijk ook terug in de kwaliteit van de melk, evenals in de gezondheid van de koe. In de training Bodemgezondheid verdiepen de deelnemers zich in de achtergronden van een gezonde bodem. Aan het einde van de training ben je in staat de juiste maatregelen voor de bodemgezondheid op je bedrijf uit te voeren en de kwaliteit van de bodem te beoordelen en de ecologische balans te handhaven.

In deze training werk je aan je actuele kennis van de bodemgezondheid. Verder leer je bodemdata te analyseren en te verwerken tot een goed bodemvruchtbaarheidsplan voor het eigen melkveebedrijf. Deze 3-daagse training kan op verschillende locaties worden uitgevoerd. Voor het Noorden van Nederland in Oenkerk. Voor het Midden in Wezep. En voor het Zuiden in respectievelijk Lage Mierde en Dussen. Bij te weinig deelname houdt Dairy Training Centre zich het recht voor om groepen samen te voegen.

Dit ga je doen
Onderwerpen die onder andere aan de orde komen, zijn:

 • Achtergrond bodemgezondheid van gangbare grondsoorten
 • Het bepalen van de Bodem Conditie Score
 • Het opstellen van een organische stof balans en bemestingsplan
 • Inzet van vaste mest/groenbemester/bodemverbeteraars/compost
 • Graslandverbetering (inzaai/doorzaai) nut en noodzaak
 • Rassenkeuze en samenstelling grasmengsels

Dit leer je
Na de training:

 • Begrijp je waar het om draait bij bodemvruchtbaarheid
 • Kun je een bodemprofiel maken en een chemische analyse van de bodem lezen
 • Kun je voor jouw eigen percelen de Bodem Conditie Score bepalen
 • Stel je een organische stof balans op
 • Voer je de juiste maatregelen van bodemvruchtbaarheid uit op het eigen bedrijf
 • Kun je voor je bedrijf een goed bemestingsplan opstellen
 • Heb je inzicht in de bodemgezondheid in relatie tot de grasmat en de kwaliteit van het ruwvoer

Kosten: 1.240,00 excl BTW

Klik hier om naar de website van de aanbieder te gaan

 • E-mailadres: info@dairytrainingcentre.com
 • Telefoonnummer: 088-2353600

 • Categorie: Cursus

 • Onderwerp: Bodem en Water

 • Aanbieder: Dairy Training Centre

  Wil jij op een praktische manier je kennis vergroten? Om duurzamer, diervriendelijker, efficiënter, gespecialiseerder of winstgevender te boeren? Dairy Training Centre (DTC) is hét (inter)nationale trainingscentrum voor de melkveehouder en melkverwerker.

  Hun hoogwaardige trainingen worden op verschillende locaties in Nederland en daarbuiten gegeven. Want zij houden rekening met jouw agenda. Zij maken ook gebruik van de praktijktrainingsfaciliteiten van hun professionele partners in de zuivelketen. Hun trainers zijn erop gericht om hun jarenlange vakkennis aan jou door te geven. Zodat jij wat je vandaag geleerd hebt, morgen al in de praktijk kunt brengen.

 • Duur: 3 dagen
 • Adres: Sanjesreed 4, 9062 EK Oentsjerk, Nederland