Je kiest voor biologisch-dynamische landbouw omdat je voedsel wilt produceren op een duurzame en diervriendelijke wijze met veel aandacht voor kringlopen en met nieuwsgierigheid naar een nieuwe manier van kijken naar de wereld om ons heen. Je doet dat omdat je hart ligt bij de (antroposofische) manier van werken, maar ook omdat de school, die hierin samenwerkt met Stichting Warmonderhof, sterk gericht is op persoonlijke ontwikkeling. Biologische en biologisch-dynamische bedrijven zijn vaak gemengde of intensief samenwerkende bedrijven met veehouderij, akkerbouw en/of tuinbouw.

Stadslandbouw is volop in ontwikkeling. In steeds meer steden ontstaan mooie initiatieven en als begeleider stadslandbouw kun je hier aan de slag. Je kunt natuurlijk ook een eigen stadslandbouwbedrijf opzetten. Deze opleiding is de stadslandbouwgerichte variant van de opleiding vakbekwaam medewerker veehouderij.

Wat ga je leren?

In het eerste jaar van de opleiding staat de teeltkundige kennis en ervaring centraal. In het tweede jaar komen behalve teelt ook organisatorische en bedrijfsmatige aspecten aan bod. Biologisch-dynamische teelt en veehouderij vormen de basis van de opleiding. Stadslandbouw geeft de specifieke kleur aan de opleiding. Let op: voor veehouderij moet je grotendeels stage lopen op een stadslandbouwbedrijf dat ook veehouderij heeft.
Deze opleiding is de stadslandbouwgerichte variant van de Vakbekwaam medewerker teelt. Aeres MBO Dronten Warmonderhof verzorgt deze deeltijdopleiding die vooral is gericht op volwassenen (ca. 25-45 jaar). Het is een eindopleiding.


 • E-mailadres: warmonderhof@aeres.nl
 • Telefoonnummer: 088-0205130

 • Categorie: Mbo-opleiding

 • Onderwerp: Kringlooplandbouw

 • Aanbieder: Aeres MBO Dronten Warmonderhof

  De opleidingen zijn een samenwerking van Aeres MBO Dronten Warmonderhof en Stichting Warmonderhof. De stichting beheert een 85 hectare groot biodynamisch land- en tuinbouwbedrijf en heeft daarnaast nog dertig hectare los land in beheer. Samen met de praktijkbedrijven in de omgeving ontstaat voor studenten een grotendeels praktijkgerichte opleiding waarin je zoveel ervaring kunt opdoen, dat een agrarische achtergrond niet echt noodzakelijk is als je aan deze opleiding begint. Je werkt veel samen met alle praktijkboeren en je ervaart dat biodynamische landbouw een creatieve vorm van ondernemen is. Je kunt bovendien op het bedrijf wonen in een fantastische accommodatie.

  De opleiding heeft een internationaal karakter. Er zijn buitenlandse studenten, je kunt in het buitenland een half jaar stagelopen en een aantal afgestudeerden bouwt zijn toekomst in het buitenland op.

  Volg je de voltijdopleiding? Dan zit je elke ochtend in de klas en werk je elke middag op één van onze praktijkbedrijven, in de tuinbouw, de fruitteelt, de melkveehouderij of de akkerbouw. Je woont op het erf tussen de Hofboerderijen en de school in. Door er dag en nacht te zijn, ontstaat verbinding met de plek en het werk. Juist die verbinding met de dieren, de planten en de bodem is de essentie van het boer-zijn.

  Volg je de deeltijdopleiding, dan ben je al wat ouder en kom je alleen voor de theorieles één dag per week naar school en loop je je praktijkstage op een biologisch(dynamische) boerderij naar keuze.

 • Duur: 3 jaar
 • Adres: Wisentweg 10, 8251 PC Dronten, Nederland