In februari 2024 starten Het Zone College MBO in Hardenberg en Aeres Hogeschool Dronten weer met het project SLO, Samen Leren Ondernemen.
Studenten van het MBO en het HBO werken tijdens dit project in groepjes samen aan een vraagstuk van een agrarisch ondernemer.
Wat wordt van u verwacht als oefenbedrijf?
  • De studenten kunnen een aantal keren op bedrijf verwelkomd worden. Een bedrijfsbezoek duurt ongeveer 2 uur;
  • Bent beschikbaar in de periode februari tot en met april 2024;
  • Heeft een snelle beschikking over technische en economische gegevens.

Wat krijg u er voor terug?

  • De nieuwsgierig studenten stellen vragen en kijken met een frisse blik naar het bedrijf, zodat er nieuwe inzichten komen in de bedrijfsvoering;
  • Ontvangt een verbeterplan met aanbevelingen die economisch onderbouwd zijn;
  • De studenten leveren in overleg een tegenprestatie en helpen graag een dag met werkzaamheden als melken, voeren, etc..
Bent u veehouder en heeft u een interessant vraagstuk voor deze studenten?
Neem dan contact op met Henrike Bosman E: hbannink@zone.college of T: 088 – 262 0200.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12 januari 2024.