Deze online cursus richt zich op het stressvrij omgaan met koeien. Belangrijk uitgangspunt is een diergericht management, waarbij u de koe en hoe deze de omgeving ervaart centraal zet. Er worden verschillende vragen besproken, zoals: Hoe ervaart een koe haar omgeving? En waarom is het van belang om hierbij stil te staan? Hiermee kunt u het werken met en hanteren van koeien beter afstemmen op de behoeftes van de dieren, met als gevolg minder stress voor dier én mens. Deze cursus is ontwikkeld voor medewerkers, erfbetreders en eigenaren van een melkveehouderij.
De online cursus bestaat uit verschillende leervormen en interactieve tools, zoals video, animatie, audio en opdrachten. Het programma is opgebouwd uit 4 modules, die logisch op elkaar volgen, een online toets en een praktijksessie. Na afloop van de cursus is de opgedane kennis direct toe te passen in de praktijk. Na het succesvol afronden van de cursus ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname. Klik hier voor meer informatie. 

Er is ook een gratis cursus ‘Stressvrij omgaan met de koe’ via Groen Kennisnet beschikbaar. U volgt dezelfde inhoud, maar ontvangt geen examen, persoonlijke leerdoelen en praktijkdeel.