Per 1 april 2023 heeft de melkveehouderij een nieuwe kennismakelaar: Lilian van Uhm. Zij volgt hiermee Elsbeth Timmerman op. Alle melkveehouders en hun werknemers kunnen bij de kennismakelaar terecht met vragen over scholing en ontwikkeling. Via het online platform www.opleidenmelkveehouderij.nl is het totaalaanbod aan opleidingen in de melkveehouderij te vinden en kunnen ondernemers contact met de kennismakelaar zoeken.

Kennismakelaar melkveehouderij

Lilian helpt als kennismakelaar bedrijven in de melkveehouderij én hun medewerkers om te bepalen welke kennis en vaardigheden nodig zijn om toekomstgericht te kunnen blijven ondernemen. Daarnaast onderhoudt ze nauw contact met een klankbordgroep vanuit de sector om te horen waar de behoeftes liggen. Lilian legt haar drijfveer voor dit werk uit: “Ik vind het belangrijk dat de melkveehouderij in Nederland toekomst blijft houden. De melkveehouderij staat voor lastige dossiers op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn, milieu, klimaat en biodiversiteitsopgaven. Kennisontwikkeling en kennisdeling op deze onderwerpen is hard nodig om toekomstgericht te blijven ondernemen. Als spin in het web wil ik kennisontwikkeling stimuleren, partijen met elkaar verbinden en inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften.”

Opleiden melkveehouderij

Goed opgeleide ondernemers en werknemers zijn nodig om de sterke positie van de Nederlandse melkveehouderijsector te behouden. In de melkveehouderij is er een groot aanbod van cursussen en opleidingen, maar dit aanbod is vaak lastig vindbaar omdat er veel kennisdeelprojecten en meerdere aanbieders zijn. Via het online platform www.opleidenmelkveehouderij.nl is het totaalaanbod te vinden.

Maak kennis met Lilian van Uhm

Sinds 2019 werkt Lilian van Uhm voor Stichting Stimuland aan diverse projecten in de agrarische sector. Zo vervult ze de rol van bestuursondersteuner voor het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) en is ze betrokken geweest bij het opzetten van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw (DPA). Verder heeft ze meegewerkt aan het ontwikkelen van een visie voor de Vereniging van Kalverhouders (VVK). Tot voor kort woonde ze zelf op een melkveebedrijf.

Samenwerking

Lilian werkt als kennismakelaar melkveehouderij met verschillende organisaties samen, zoals LTO en diverse onderwijsinstellingen. Lilian is één van de vier kennismakelaars dierhouderij. De kalverhouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij hebben ieder een eigen aanspreekpunt voor advies en ondersteuning op het gebied van leven lang ontwikkelingen. Kijk op www.kennismakelaarsdierhouderij.nl voor de contactgegevens. De kennismakelaars dierhouderij worden gefinancierd vanuit Colland Arbeidsmarkt.

Contact

Neem voor vragen of informatie contact op met Lilian van Uhm via 06-30188800 of stuur een e-mail naar melkveehouderij@kennismakelaarsdierhouderij.nl.