De melkveehouderijsector heeft een belangrijke positie in Nederland. De producten, diensten én kennis van de sector vormen een groot deel van de export. Met constante vernieuwing in technische innovaties en ontwikkelingen in duurzaamheid, regelgeving en maatschappelijke wensen is het voor ondernemers en werknemers van belang om op de hoogte te zijn en te blijven. Goed onderwijs is daarin erg belangrijk.

Op de website Opleiden Melkveehouderij vind je het totale opleidingsaanbod in de melkveehouderij in één overzicht. Zo is er een ruime keuze uit opleidingen op mbo-, hbo- of wo-niveau en zijn er mogelijkheden voor bijscholing via (online) cursussen en e-learning modules. Of vind gemakkelijk een avondcursus of studiegroep bij jou in de buurt en die bij je past.

Betrokken partijen

‘Kennismakelaar Opleiden melkveehouderij’ (voorafgaand onder de naam ‘Verbinder Leven Lang Leren Melkveehouderij’) is een initiatief van ZuivelNL in samenwerking met LTO Nederland dat is gestart in 2017. De functie van kennismakelaar wordt ingevuld door Lilian van Uhm. Lilian richt zich op het verbeteren van inzicht in de scholingsbehoefte en het totale opleidingsaanbod voor de melkveehouderij. Daartoe gaat zij in gesprek met melkveehouders en werknemers. Ook praat zij met scholingspartijen en partners om het aanbod van cursussen en regulier onderwijs beter in beeld te krijgen. Op deze manier wordt duidelijk of en in hoeverre vraag en aanbod van kennis bij elkaar komen, waar leemtes zitten, en wat nodig is om hierin stappen vooruit te zetten.