De bodempodcast bestaat uit een serie van 18 podcasts waarin met verschillende onafhankelijke bodemexperts in gesprek wordt gaan.

Zo gaat het over wat bodemkwaliteit precies is, hoe dit in het veld wordt bepaald en hoe de bodemkwaliteit op een bedrijf verbeterd kan worden.

In de podcasts zijn verschillende onafhankelijke bodemkundige van o.a. het Louis Bolk Instituut te gast die vertellen hoe bodemkwaliteit beoordeelt kan worden, hoe problemen worden gesignaleerd en wat hiervoor duurzame oplossingen zijn. De cursus is geschikt voor zowel melkveehouders en akkerbouwers en alle bodemtypes binnen Nederland worden behandeld.

Actuele thema’s zoals koolstofvastlegging, niet kerende grondbewerking en de samenwerking akkerbouw-melkvee worden behandeld.

De podcast wordt gemaakt door Boerenverstand Onderzoek & Advies.

Wil je de podcasts beluisteren? Ga dan naar deze website