Het is mogelijk om bij Colland Arbeidsmarkt-subsidie aan te vragen voor cursussen en opleidingen. Maar let daarbij op dat je kiest voor een opleider die voldoet aan de voorwaarden. Informeer jezelf vooraf goed en voorkom teleurstelling achteraf.

Met de scholingsvouchers krijg je de kans om jezelf verder te ontwikkelen. Dat biedt veel voordelen:
– een nieuwe uitdaging werkt motiverend;
– persoonlijke ontwikkeling houdt je jong en fit;
– je kan kennis en ervaring opdoen in een andere sector;
– een extra opleiding staat goed op je cv;
– meer zekerheid op een baan in de toekomst.

Wat kun je met de voucher? 

Er zijn in totaal 100 scholingsvouchers beschikbaar. Je kan zelf één van die 100 scholingsvouchers aanvragen. Een scholingsvoucher heeft een waarde van maximaal € 1.500. Dit bedrag is afkomstig van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit budget kun je besteden aan een cursus die je naast je huidige werk wilt volgen. Kost een cursus minder dan € 1.500, dan kun je het resterende bedrag besteden aan een eventuele volgende cursus.

Jij bepaalt zelf op welk gebied je je verder wilt ontwikkelen. De cursus kan bedoeld zijn om door te groeien in je eigen vakgebied, maar ook om een nieuw beroep te leren. Als de cursus maar arbeidsgericht is.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De declaratie van de cursus moet binnen twee maanden na de laatste cursusdag zijn ontvangen;
  • U bent werknemer of minder dan 6 maanden werkloos;
  • De (voormalig) werkgever heeft premie afgedragen aan het fonds Colland Arbeidsmarkt.

U komt niet in aanmerking voor een scholingsvoucher in de volgende gevallen:

  • De scholing is op verzoek van de werkgever;
  • De scholing wordt gesubsidieerd door andere fondsen of regelingen;
  • De scholing is niet afgesloten met een certificaat, getuigschrift of diploma;
  • De scholing is gericht op bestaande taken in de huidige functie;
  • De scholing is niet arbeidsgericht.

Kijk voor de volledige voorwaarden en inhoud van de regeling in het reglement scholingsvouchers voor cursussen die starten vanaf 1 januari 2023.

Hoe werkt het?

Om gebruik te kunnen maken van de zogenaamde cursusgroepenregeling van Colland zijn er een aantal belangrijke voorwaarden. Allereerst moet de opleider vallen onder onze definitie van ‘school’. Onder een school verstaat Colland in zijn algemeenheid: ‘een organisatie (rechtspersoon) die zich hoofdzakelijk richt op het geven van onderwijs’. Per sector kan de precieze definitie iets afwijken, zoek deze definitie op in het Colland-cursusreglement van de dierhouderij. De tweede belangrijke voorwaarde is dat de inschrijving van het betreffende cursusaanbod openbaar toegankelijk moet zijn, bijvoorbeeld via de website van de opleider.

Van belang zijn ook de volgende zaken:

  • Controleer of de factuur van de school de volgende gegevens bevat: naam cursist, naam cursus, feitelijke cursusdata en de kosten. Zo niet, vraag dan voordat je de aanvraag gaat indienen een nieuwe factuur bij de opleider waarop al deze gegevens vermeld staan. De factuur moet je uploaden bij je subsidie-aanvraag.
  • Dien op tijd je declaratie in. Je kunt dit doen na afloop van de cursus maar uiterlijk tot 2 maanden na de laatste cursusdag.

Hoe vraag ik de subsidie aan?

De daadwerkelijke subsidieaanvraag doe je via www.colland-administratie.nl. Je hebt hierbij het Colland-aansluitnummer van de werkgever en het pensioennummer van de werknemer nodig. Heb je vragen over de aanvraag? Neem dan rechtstreeks contact op met Colland.

Ga voor meer informatie naar https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/scholingsvouchers-dierhouderij/