Volgens de Arbo-wet is de werkgever verplicht om BHV-geoefende mensen op de werkvloer te hebben. Zowel om de veiligheid van eigen medewerkers als die van bezoekers te waarborgen. Onze BHV cursus wordt speciaal aangepast voor iedereen die werkzaam is in de agrarische sector.

Inhoud van de cursus

De bedrijfshulpverlener (BHV-er) is de persoon die binnen de organisatie hulp verleent bij een ongeval of calamiteit totdat professionele hulp van buitenaf ter plaatse is. Volgens de Arbo-wet kunnen bedrijfshulpverleners alleen de werkgever of de daarvoor aangewezen werknemers zijn. In de Arbo-wet staat dat de werkgever/eigenaar verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en overige aanwezigen in het bedrijf.

Onderwerpen:

  • Levensreddende handelingen
  • Wondverzorging
  • Reanimatie, drenkelingen, AED gebruik
  • Alarmeren externe hulpdiensten
  • Ontruiming, brandbestrijding, kleine blusmiddelen
  • Kind BHV

Voor meer info zie deze link.