Yuverta Leven Lang Ontwikkelen

Aeres Warmonderhof | Biologisch (dynamisch)

Het boerenvak is een manier van leven. Daarom gaan bij Aeres MBO Dronten Warmonderhof leren, wonen en werken hand-in-hand. Hier leer je biologisch(dynamisch) boer of tuinder worden op een praktische manier. Doe je de voltijdopleiding? Dan zit je elke ochtend in de klas en werk je elke middag op één van onze praktijkbedrijven, in de tuinbouw, de fruitteelt, de melkveehouderij of de akkerbouw. Je woont op het erf tussen de Hofboerderijen en de school in. Door er dag en nacht te zijn, ontstaat verbinding met de plek en het werk. Juist die verbinding met de dieren, de planten en de bodem is de essentie van het boer-zijn.

Klik hier voor meer informatie. (Je wordt doorgestuurd naar de website van Aeres Warnonderhof)

De tweejarige deeltijdopleiding voor volwassenen is opgebouwd uit theoriedagen in Dronten of Amsterdam (gemiddeld een dag onderwijs per week) en werk op een biologische boerderij (minimaal tachtig stagedagen per jaar op een zelf uitgekozen biologisch bedrijf). Door de intensieve lesdagen gecombineerd met de stage leer je in korte tijd erg veel.

Het boerenvak is een manier van leven. Op Warmonderhof leren de voltijd studenten die manier van leven door te studeren, werken en wonen op één locatie. Door er dag en nacht te zijn ontstaat verbinding met de plek en het werk. Juist die verbintenis met de dieren, planten en bodem is de essentie van het boer-zijn. ’s Ochtends zitten de studenten in de schoolbankjes en krijgen ze theorie. ’s Middags brengen de studenten het geleerde direct in praktijk door mee te werken op de Hofbedrijven.

Scalda Horst

Niveau 2 | Houd je van dieren, ben je economisch ingesteld en heb je technisch inzicht? Dan is Veehouderij de opleiding voor jou! Dagelijks besteed je aandacht aan de voeding, de verzorging en het welzijn van de dieren. Je bent verantwoordelijk voor een goede huisvesting, gezondheid en productie.
Je kunt goed omgaan met computers, melk- en landbouwmachines. Je werkt efficiënt en modern en je hebt verstand van duurzaam landschapsbeheer. Dat is belangrijk, want de kwaliteit die jij levert is namelijk direct van invloed op het milieu en de voedselveiligheid. De opleiding wordt als BBL aangeboden in Goes.

Klik hier voor meer informatie (Je wordt doorgestuurd naar de website van Scalda.

Niveau 3 | Houd je van dieren, ben je economisch ingesteld en heb je technisch inzicht? Dan is Veehouderij de opleiding voor jou! Dagelijks besteed je aandacht aan de voeding, de verzorging en het welzijn van de dieren. Je bent verantwoordelijk voor een goede huisvesting, gezondheid en productie. Je verricht je werkzaamheden zelfstandig of in teamverband. Ook kun je medewerkers aansturen.
Je kunt goed omgaan met computers, melk- en landbouwmachines. Je werkt efficiënt en modern en je hebt verstand van duurzaam landschapsbeheer. Dat is belangrijk, want de kwaliteit die jij levert is namelijk direct van invloed op het milieu en de voedselveiligheid. De opleiding wordt als BBL opleiding aangebonden in Goes.

Klik hier voor meer informatie (Je wordt doorgestuurd naar de website van Scalda)

Curio Breda

Niveau 3 | De beginnend vakbekwaam medewerker veehouderij werkt op een melkveebedrijf. Hij werkt o.a in stallen en in de buitenlucht. Indien hij in een team werkt heeft hij een leidende en sturende rol en heeft hij een voorbeeldfunctie voor zijn collega’s/teamleden. Gezien de maatschappelijke betrokkenheid bij de productie van dierlijke producten, is aandacht voor dierenwelzijn, duurzaamheid en diervriendelijke productiemethoden belangrijk. Daarnaast heeft hij ook voortdurend aandacht voor vernieuwing en verandering in de keten bijvoorbeeld in de secundaire verwerking van biobased uitgangsmateriaal of verwerking van reststromen.

De eerste twee jaar doe je basiskennis en praktijkervaring op met melkvee en de teelt van gras en voedergewassen. In het derde jaar wordt deze vakkennis verder verdiept. De opleiding wordt als BOL opleiding aangeboden in Breda.

Klik hier voor meer informatie (Je wordt doorgestuurd naar de website van Scalda)

Niveau 4 | De beginnend vakexpert veehouderij werkt op een melkveebedrijf. Hij werkt zelf mee maar heeft ook een aansturende en coördinerende rol als hij met een team werkt. Hij werkt o.a op kantoor, in stallen en in de buitenlucht. De beginnend vakexpert veehouderij heeft voortdurend aandacht voor het optimaliseren van het proces waarbij dierenwelzijn en diervriendelijke productiemethoden uitgangspunt zijn. Daarnaast heeft hij ook voortdurend aandacht voor vernieuwing en verandering in de keten, de maatschappij om hem heen en de kansen en mogelijkheden die dit biedt voor het bedrijf. Bijvoorbeeld in de secundaire verwerking van biobased uitgangsmateriaal of verwerking van reststromen.
De eerste twee jaar doe je basiskennis en praktijkervaring op met melkvee en de teelt van gras en voedergewassen. In het derde jaar ga je aan de slag met het analyseren van het melkveebedrijf en het schrijven van een ondernemingsplan. De opleiding wordt als BOL opleiding aangeboden in Breda.

Klik hier voor meer informatie (Je wordt doorgestuurd naar de website van Scalda)

Aeres MBO

Niveau 2 | Een medewerker veehouderij voert veel voorkomende handelingen uit op een melkveebedrijf. Denk aan verzorgen, voeren en melken van de dieren en het onderhoud van de stal. Werk je met meerdere mensen, dan heeft een vakbekwaam dierverzorger of bedrijfsleider de leiding.

De opleiding is gericht op het commerciële veehouderijbedrijf en dus niet op de recreatieve dierverzorging. Binnen de opleiding leer je alles over de verzorging, voeding, gezondheid, gedrag en voortplanting. Daarnaast leer je over gereedschap en het gebruik en onderhoud van melkmachines en leefomgeving. Omdat je niet alleen werkt, leer je communiceren over het werk. Voor het overzicht is het belangrijk dat je informatie kunt verzamelen en registreren. De opleiding wordt zowel als BOL en BBL opleiding aangeboden in Emmeloord en Barneveld.

Klik hier voor meer informatie (Je wordt doorgestuurd naar de website van Aeres MBO

Niveau 3 | Als dierverzorger melkvee zorg je voor topvee met een goede melkproductie. Je houdt de dieren in goede conditie, zorgt dat het bedrijf efficiënt draait en mensen zich er goed voelen. Je verzorgt zelfstandig de dieren, hun leefomgeving en de bijbehorende werkruimten. Je kunt beginnende ziektes herkennen en weet wanneer deskundige hulp nodig is.

Tijdens de opleiding leer je alles over de verzorging van melkvee, diergezondheid en geplande voortplanting. Daarnaast leer je over grasland en voederwinning. Je leert (melk) machines en gereedschap veilig gebruiken. Je leert omgaan met leveranciers en bijvoorbeeld de dierenarts. Je kunt collega’s begeleiden en instrueren en activiteiten plannen. Je kunt informatie verzamelen en registreren. Dit alles binnen de afgesproken procedures. De opleiding wordt zowel als BBL als BOL opleiding aangeboden in Emmeloord en Barneveld.

Klik hier voor meer informatie (Je wordt doorgestuurd naar de website van Aeres MBO)

Niveau 4 | In deze opleiding leer je alles over het managen van een melkveebedrijf. Je bent bezig met het duurzaam produceren van melk en vlees. Dierwelzijn, imago, vakkennis en economie zijn hier kernwoorden. We werken veel met de computer, want zonder computervaardigheid kun jij de administratie en boekhouding niet bijhouden. Wat is jouw rol als ondernemer in de melkveehouderij? Ga jij voor produceren op grote(re) schaal, kies je voor verbreding of juist specialisatie? Is dat in Nederland of (ver) daar buiten? Het is belangrijk dat jij een netwerk kunt opbouwen en onderhouden met alle partijen rond jouw bedrijf. Zo ben je een goede gesprekspartners voor verschillende erfbetreders. Naast theorie doe uiteraard ook praktische vaardigheden op. Zo ben je in staat om de mechanistatie, de gebouwen en installaties goed te onderhouden. De opleiding wordt als BOL opleiding aangeboden in Emmeloord en Barneveld.

Klik hier voor meer informatie (Je wordt doorgestuurd naar de website van Aeres MBO)

Het boerenvak is een manier van leven. Daarom gaan bij Aeres MBO Dronten Warmonderhof leren, wonen en werken hand-in-hand. Hier leer je biologisch(dynamisch) boer of tuinder worden op een praktische manier. Doe je de voltijdopleiding? Dan zit je elke ochtend in de klas en werk je elke middag op één van onze praktijkbedrijven, in de tuinbouw, de fruitteelt, de melkveehouderij of de akkerbouw. Je woont op het erf tussen de Hofboerderijen en de school in. Door er dag en nacht te zijn, ontstaat verbinding met de plek en het werk. Juist die verbinding met de dieren, de planten en de bodem is de essentie van het boer-zijn.

Klik hier voor meer informatie. (Je wordt doorgestuurd naar de website van Aeres Warnonderhof)

Landstede Raalte

Niveau 2 | Houd je ervan om met vee, zoals varkens, koeien, geiten of pluimvee te werken op een agrarisch bedrijf en ben je graag lekker aan de slag? Tijdens deze opleiding leer je hoe je dieren moet voeren en verzorgen en hoe je een stal of afdeling moet onderhouden. Omdat jij veel contact hebt met de dieren, ben jij degene die de gezondheid in de gaten houdt. Als je het idee hebt dat er iets niet goed is, dan geef je dat door aan je collega’s. Je hebt daar veel basiskennis van dieren voor nodig. De opleiding wordt als BOL opleiding aangeboden in Raalte.

Klik hier voor meer informatie (Je wordt doorgestuurd naar de website van Landstede)

Niveau 3 | In een agrarisch bedrijf, bijvoorbeeld een varkens-, geiten- of melkveebedrijf, verzorg jij de dieren. Je houdt de gezondheid in de gaten en let op het gedrag. Ook de omgeving van de dieren houd je in de gaten, dus de hokken, de stal of het weiland waarin ze verblijven. Je werkt grotendeels zelfstandig, maar overlegt regelmatig met de eindverantwoordelijke, de ondernemer of bedrijfsleider. Je hebt een vast takenpakket. De opleiding wordt als BOL opleiding aangeboden in Raalte.

Klik hier voor meer informatie (Je wordt doorgestuurd naar de website van Landstede)

Niveau 4 | In deze brede en praktijkgerichte opleiding verdiep je je in de verschillende takken van de varkens-, melkvee-, geiten- en pluimveehouderij. Je leert enerzijds dieren zo goed mogelijk te verzorgen, en anderzijds hoe je een bedrijf zo winstgevend mogelijk maakt. Het is een brede opleiding waarin je vanzelf ontdekt welke kant van de veehouderij jou het meest aanspreekt. Je kunt aan de slag als varkens-, geiten- of melkveehouder, maar bijvoorbeeld ook als voorlichter, inseminator of bedrijfsleider. En dan niet alleen op een boerderij, maar ook bij een voerleverancier, in de kwaliteitszorg of in de handel en export. De opleiding wordt als BOL opleiding aangeboden Raalte.

Klik hier voor meer informatie (Je wordt doorgestuurd naar de website van Landstede)

Zone.college | Almelo, Doetinchem, Hardenberg en Twello

Niveau 2 | Het is buiten nog donker en stil, geen mens op straat. Jij loopt rustig je vaste ronde door de stal, je controleert of het goed gaat met de dieren en je kent ze. Vandaag wordt het een drukke dag, eerst de koeien melken, de boxen uitkrabben, de dieren voeren en controleren of ze tochtig zijn. Aan het eind van de dag krijg je bezoek van de veearts. Je hebt gemeld dat een koe ziek is en deze krijgt antibiotica toegediend. Voordat je naar huis gaat loop je nog één keer door de stal en kijkt om je heen, de koeien staan er mooi en tevreden bij, zo zie je het graag. En morgen, weer vroeg op en zien wat de dag brengt. De opleiding wordt als BOL opleiding aangeboden in Doetinchem, Twello en Almelo. In Hardenberg wordt de opleiding de zowel als BOL als BBL aangeboden.

Klik hier voor meer informatie (Je wordt doorgestuurd naar de website van Zone.College)

Niveau 3 | Tevreden plof je neer op de bank, even bijkomen van een drukke dag op de boerderij. Je bent vandaag vroeg begonnen, rond 05.00 uur moest een koe kalveren. Dat verliep prima. Daarna heb je een stagiaire geholpen met het melken van de koeien. De koeien worden gemolken in een draaicarrousel, daar had jouw stagiaire weinig ervaring mee. Gelukkig had je in de middag tijd voor de administratie en het bestellen van voer voor de koeien. Dat maakt het beroep leuk, je bent buiten, met de beesten aan het werk en je houdt van het zakelijke aspect en zorgt dat de administratie op orde is. ’s Avonds nog een keer melken en de dag is alweer voorbij. Morgen een nieuwe dag met nieuwe uitdagingen. De opleiding wordt als BOL opleiding aangeboden in Doetinchem en Almelo. In Hardenberg wordt de opleiding de zowel als BOL als BBL aangeboden.

Klik hier voor meer informatie (Je wordt doorgestuurd naar de website van Zone.college)

Niveau 4 | Je zit achter je bureau en bekijkt de cijfers. Deze maand was een goede maand. De melkproductie was constant, geen zieke dieren en er is efficiënt gewerkt. Zo zie je het graag. Je houdt van de afwisseling in je werk. Heerlijk buiten zijn, alleen met de koeien. Je kent ze en je ziet dat ze zich goed voelen. Maar je bent ook vooruitstrevend en wilt het beste voor de koeien en jouw bedrijf, je verdiept je in de nieuwste ontwikkelingen en past ze toe binnen jouw bedrijf. Je bent een dierenvriend, maar vooral een ondernemer. De opleiding wordt als BOL opleiding aangeboden in Doetinchem, Hardenberg en Almelo.

Klik hier voor meer informatie (Je wordt doorgestuurd naar de website van Zone.college)

Clusius College | Alkmaar

Niveau 2 | Je leert alles over het runnen van een veehouderijbedrijf. Dus ook over de dieren waarmee je te maken krijgt. En over gewassen en landschapsbeheer. Maar ook machines, fokkerij en voederwinning komen aan bod. Uiteindelijk zorg jij voor het belangrijkste product dat er is: voedsel. Ben jij een ondernemer die van vrijheid en afwisseling houdt? Dan is dit dé opleiding voor jou! Welke vakken je precies krijgt, is afhankelijk van het niveau dat je volgt. De opleiding wordt BOL opleiding aangeboden in Alkmaar.

Klik hier voor meer informatie (Je wordt doorgestuurd naar de website van Clusius College)

Niveau 3 | Je leert alles over het runnen van een veehouderijbedrijf. Dus ook over de dieren waarmee je te maken krijgt. En over gewassen en landschapsbeheer. Maar ook machines, fokkerij en voederwinning komen aan bod. Uiteindelijk zorg jij voor het belangrijkste product dat er is: voedsel. Ben jij een ondernemer die van vrijheid en afwisseling houdt? Dan is dit dé opleiding voor jou! Welke vakken je precies krijgt, is afhankelijk van het niveau dat je volgt. De opleiding wordt BOL opleiding aangeboden in Alkmaar.

Klik hier voor meer informatie (Je wordt doorgestuurd naar de website van Clusius College)

Niveau 4 | Je leert alles over het runnen van een veehouderijbedrijf. Dus ook over de dieren waarmee je te maken krijgt. En over gewassen en landschapsbeheer. Maar ook machines, fokkerij en voederwinning komen aan bod. Uiteindelijk zorg jij voor het belangrijkste product dat er is: voedsel. Ben jij een ondernemer die van vrijheid en afwisseling houdt? Dan is dit dé opleiding voor jou! Welke vakken je precies krijgt, is afhankelijk van het niveau dat je volgt. De opleiding wordt BOL opleiding aangeboden in Alkmaar.

Klik hier voor meer informatie (Je wordt doorgestuurd naar de website van Clusius College)

Terra mbo | Meppel, Emmen, Groningen, Assen en Winschoten

Niveau 2 | Op school en tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV) leer je hoe je koeien verzorgt. Je krijgt les over veevoer, huisvesting, gezondheid en ziektes bij vee. Ook leer je goed reinigen en ontsmetten, want goede hygiëne is belangrijk in een veehouderij. Omdat je straks in een bedrijf werkt, geven we ook les over arbeidsomstandigheden, communicatie en omgaan met de computer. Met een diploma Veehouderij beschik je over veel nieuwe vaardigheden. Je hebt verstand van het onderhoud van grasland en weet hoe je (melk)machines moet bedienen en onderhouden. De opleiding wordt zowel als BOL en BBL opleiding aangeboden in Meppel, Emmen, Groningen, Assen en Winschoten.

Klik hier voor meer informatie (je wordt doorgestuurd naar de website van Terra MBO)

Niveau 3 | Bij het werken op een veehouderij komt veel kijken! Je moet bijvoorbeeld kunnen melken. Daarnaast kun je ziektes herkennen bij dieren, ruwvoer oogsten van het land, medewerkers aansturen, hygiënisch schoonmaken en loon uitbetalen. Tijdens de niveau 3- en 4-opleiding Veehouderij leer je dit allemaal. We wisselen de theorielessen af met praktijklessen. Deze lessen zijn soms op school en bij veehouderijbedrijven in de omgeving. Verder ga je op (meerdaagse) vakexcursies in binnen- en buitenland. Zit je in leerjaar 3 en beheers je de praktische vaardigheden? Dan is het tijd voor het verdiepen en breder maker van jouw kennis. Tijdens de BPV ga je uitgebreid kijken bij een veehouderij. Je onderzoekt bijvoorbeeld de huisvesting, voeding, fokkerij, bodem, bemesting en diergezondheid. Ook beoordeel je wat goed gaat en wat beter kan. De opleiding wordt zowel als BOL en BBL opleiding aangeboden in Groningen, Meppel en Emmen.

Klik hier voor meer informatie (je wordt doorgestuurd naar de website van Terra MBO)

Niveau 4 | Bij het werken op een veehouderij komt veel kijken! Je moet bijvoorbeeld kunnen melken. Daarnaast kun je ziektes herkennen bij dieren, ruwvoer oogsten van het land, medewerkers aansturen, hygiënisch schoonmaken en loon uitbetalen. Tijdens de niveau 3- en 4-opleiding Veehouderij leer je dit allemaal. We wisselen de theorielessen af met praktijklessen. Deze lessen zijn soms op school en bij veehouderijbedrijven in de omgeving. Verder ga je op (meerdaagse) vakexcursies in binnen- en buitenland. Zit je in leerjaar 3 en beheers je de praktische vaardigheden? Dan is het tijd voor het verdiepen en breder maker van jouw kennis. Tijdens de BPV ga je uitgebreid kijken bij een veehouderij. Je onderzoekt bijvoorbeeld de huisvesting, voeding, fokkerij, bodem, bemesting en diergezondheid. Ook beoordeel je wat goed gaat en wat beter kan. De opleiding wordt als BOL opleiding aangeboden in Groningen, Meppel en in Emmen zowel als BOL en BBL.

Klik hier voor meer informatie (je wordt doorgestuurd naar de website van Terra MBO)