Vruchtbare Kringloop Overijssel

Vruchtbare Kringloop Overijssel biedt melkveehouders praktische handvatten voor het verbeteren van de vruchtbaarheid van de bodem op hun bedrijf.  Samen met collega-veehouders scherp je jouw kennis aan over Kringloopmanagement, opgedeeld in vier thema’s: KLW, economie, bodem- en waterbeheer en een vrije keuze bijeenkomst.