Roeleven & Co

Als coach vind ik het heel erg leuk en uitdagend om mijn kennis en ervaring in te zetten voor ondernemers op het platteland. Veel boeren staan voor de keuze: ‘Hoe ga ik mijn toekomst vormgeven? Ga ik stoppen of ga ik op een andere manier verder met ondernemen?’ We stellen doelen op waar de ondernemers aan willen werken. Mijn inzet is om zonder oordeel waar te nemen en te luisteren, te spiegelen middels gesprekken, opstellingen en verbindende communicatie. En ervoor te zorgen dat de ondernemer vertrouwen heeft in zijn/haar eigen handelen en toekomst.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Roeleven & Co.

Je maakt deel uit van een team in een maatschappelijke organisatie of onderwijsinstelling. Of van een advocatenpraktijk familierecht. Of je zit in een maatschap op een agrarisch familiebedrijf. In al deze situaties speelt teamvorming een rol – en dat is niet altijd eenvoudig.

Teamontwikkeling heeft zijn ups en downs. Een team in een woelige fase loopt tegen allerlei vraagstukken aan. Hoe is jullie rolverdeling in het team? Hebben jullie zicht op elkaars kwaliteiten? Weet je waar de ander heel sterk in is en krijgt hij/zij de ruimte om hierin te excelleren? Weet je van elkaar waar je niet zo goed in bent en mag dit ook zo zijn? Hoe gaan jullie om met gedoe binnen het team?

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Roeleven & Co.

Het team volgt een traject van 4 trainingen met aandacht voor samenwerking binnen het team, vertrouwensbasis, communicatie (waaronder feedback), kwaliteiten van teamleden, formele en informele regels en afspraken. Dit traject kan aangevuld worden met coaching van teamleden.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Roeleven & Co.

We kennen allemaal vormen van weerstand, die in de weg kunnen zitten in het contact met de ander. En omdat de ander weerstand kan hebben die in de weg zit en hij/zij projecteert dit op jou. Weerstand is verzet tegen iets. Weerstand is weerzin, iets waar je geen zin in hebt. In de kern is weerstand angst. Angst voor het nieuwe, het onbekende, iets anders dan je gewend bent. Hoe laat jij zien dat je in de weerstand zit? Hoe laat een ander zien dat hij/zij in de weerstand zit?.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Roeleven & Co.