CAV Agrotheek

Voor alle bedrijven waar meerdere mensen over de vloer komen, is een een persoon met het diploma BHV verplicht. Ook GlobalGAP en HACCP eisen dit. Bent u al in het bezit van BHV dan zult u verlengingscursussen moeten bijwonen. De verlenging zal één keer per jaar moeten worden gevolgd.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van CAV Agrotheek.

Uitvoeren gewasbescherming (lic.1)
Iedereen die gewasbeschermingsmiddelen zelf toepast heeft Uitvoeren Gewasbescherming Licentie 1 nodig.

Bedrijfsvoeren gewasbescherming ( lic. 2 )
Deze licentie is nodig voor beheerders en eigenaars van loonbedrijven of groenvoorzieningsbedrijven die gewasbeschermingsmiddelen in bezit hebben en in opdracht van derden werk uitvoeren of door werknemers laat uitvoeren.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van CAV Agrotheek.