De Nederlandse zuivelsector wil zich klimaatneutraal ontwikkelen. Om dit te kunnen realiseren, heeft de zuivelsector drie doelen opgesteld die bereikt moeten worden in 2020. 20% procent minder broeikasgassen ten opzichte van 1990, 16% duurzame energie en 2 % energie-efficiëntieverbetering per jaar.

Op deze pagina vindt u instrumenten om mee aan de slag te gaan. Ook ziet u welke projecten er lopen op het gebied van weidegang en achtergrondinformatie.

Tools

DLV Avies Energiescan

Een DLV Energiescan biedt allereerst inzicht in het energieverbruik. Zowel het stroom- en gasverbruik worden in beeld gebracht per bedrijfsonderdeel als ook het privé verbruik. De resultaten vergelijken we met de norm en met soortgelijke bedrijven. Zo ontdekt u of het energieverbruik op uw bedrijf boven of onder gemiddeld is.

Duurzame ZuivelketenEnergiescan

Sinds 2017 heeft iedere melkveehouder toegang tot de Energiescan. Met deze scan wordt het energieverbruik op de melkveehouderij bedrijfsspecifiek inzichtelijk. De energiescan wordt via de zuivelverwerkers aangeboden.

KringloopWijzer | Klimaatmodule 

De KringloopWijzer is een managementinstrument dat uw mineralenefficiëntie op uw bedrijf in beeld brengt. Door meer inzicht te krijgen in de mineralenkringloop van dier, voer, bodem en mest kunt u beter sturen op de benutting van mineralen. In de KringloopWijzer zit ook een klimaatmodule die inzicht geeft in broeikasgassen.

Proeftuin Natura 2000 | AmmoniakWijzer 

Met de AmmoniakWijzer kunt u vooraf verkennen welke maatregelen voor de vermindering van ammoniakemissie passen bij uw bedrijf. Het instrument werkt met praktische maatregelen rondom vee, voeding, beweiding, bemesting en huisvesting. U kunt meerdere scenario’s met verschillende maatregelen laten doorrekenen voor uw bedrijf op de verwachte emissiereducties én de verwachte inkomenseffecten. De AmmoniakWijzer biedt u een indicatie van mogelijke resultaten.