Van Hall Larenstein Velp

Hieronder volgt een overzicht van het opleidingsaanbod gerelateerd aan de melkveehouderij. Klik op naam van de opleiding, training of cursus voor meer informatie.

Lees meer


Van Hall Larenstein (Leeuwarden & Velp)

De diersector in Nederland is dynamisch en van zeer hoog niveau. Internationaal is Nederland voorloper op het gebied van fokkerij, voeding en welzijn. Nederlandse veehouders produceren slimmer en de kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten is hoger dan elders in de wereld. Ook de Nederlandse paardensector is economisch van groot belang met duizenden professionele bedrijven en staat internationaal hoog aangeschreven. Zuivel, vlees, eieren en sportpaarden uit Nederland gaan de hele wereld over. Maar Nederland ‘exporteert’ ook kennis. Nederlandse veehouders en dierexperts werken over de hele wereld. Nederland loopt voorop met innovaties en ontwikkelingen in de markt. Wij leiden je op zodat jij een aandeel krijgt in dit succesverhaal.

Klik hier voor meer informatie (Je wordt doorgestuurd naar de website van Van Hall Larenstein)

De agribusiness is een van de grootste branches ter wereld en altijd in ontwikkeling. Er worden steeds weer nieuwe hapjes en drankjes ontwikkeld en nieuwe toepassingen bedacht voor huidige producten. Zijn zeewier, melk, eendenkroos, koolzaad en boerenkool de nieuwe superfoods of juist de energiebronnen voor de toekomst? Er zijn zoveel mogelijkheden!

Bedrijfskunde en agribusiness combineert bedrijfskunde met specifieke voedsel- en agrarische kennis. Je leert ondernemen, krijgt gerichte kennis en je werkt aan je managementvaardigheden. Dit geeft je een groot voordeel op de arbeidsmarkt. Onze studenten vinden niet voor niets sneller dan gemiddeld een baan!

Klik hier voor meer informatie (je wordt doorgestuurd naar de website van Van Hall Larenstein)

Als meest duurzame hogeschool van Nederland houden wij ons bezig met een wereld die we door kunnen geven met vakgebieden die er toe doen. We zoeken naar weldoeners en dwarsdenkers, mensen met lef.

De maatschappij vraagt de melkveehouderijsector steeds meer om verantwoording. Thema’s als duurzaamheid, dierenwelzijn, natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw zijn aan de orde van de dag. Voor de nieuwe generatie melkveehouders ligt er een werkveld klaar waar veel uitdaging in zit. Weten hoe je dit moet managen (praktische inslag) en uit kunnen leggen waarom je de dingen doet zoals je ze doet (theorie) komen allemaal aan bod tijdens deze opleiding.

Klik hier voor meer informatie (Je wordt doorgestuurd naar de website van Van Hall Larenstein)

De master Innovative Dairy Chain Management is ontwikkeld door Van Hall Larenstein, als onderdeel van het educatieprogramma van Dairy Campus in Leeuwarden. Deze master is uniek vanwege de focus op de gehele (internationale) zuivelketen. Het leveren van kwalitatief hoogwaardige zuivelproducten die beschikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen en zijn geproduceerd met een eerlijk aandeel voor alle ketenparticipanten (van gras tot glas) staat centraal in deze master. Afgestudeerden van deze master worden ‘facilitators of change’, zij zullen eisen van o.a. klanten, afnemers en wetten van (regionale en of nationale) overheid gebruiken om de besturing van de gehele keten meer duurzaam en efficiënter te maken. De voertaal van deze master is Engels. De master kan zowel in voltijd (1 jaar) als in deeltijd (2 of 3 jaar) worden gevolgd. Deze opleiding wordt aangeboden in Leeuwarden. Klik hier voor meer informatie.