Dairy Training Center | Diverse cursussen

Dairy Training Centre positioneert zich als het nationale en internationale trainingscentrum voor de melkveehouderij en melkverwerking. DTC richt zich op hoogwaardige trainingen verzorgt door trainers die excelleren in hun vak en daarbij innovaties op vakgebied en op leermethode maximaal weten te verankeren. Ga naar de site van DTC voor het volledige aanbod, hieronder zie een greep uit de cursussen die zij aanbieden.

Lees meer


Dairy Training Centre

De Sprint-Training is bedoeld voor belangstellenden die meer over de melkveehouderijsector willen weten, maar die geen agrarische opleiding of agrarische achtergrond hebben.
Ben jij boerin, maar kom je van oorsprong niet van een melkveebedrijf? Kom je beroepshalve, bijvoorbeeld als verzekeringsagent, in contact met boeren, maar ontbreekt het je aan kennis over de sector? Of ben je een startende medewerker, zonder actuele voorkennis? Dan is de Sprint-Training geschikt voor jou!

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van DTC.

In de training Klauwbekappen voor beginners leer je zelfstandig klauwen van koeien te verzorgen/bekappen en ontwikkel je daarbij de daarvoor benodigde vaardigheden in de praktijk.
In deze 5-daagse training leer je zelfstandig de klauwen van koeien te verzorgen/bekappen en de daarbij behorende vaardigheden te ontwikkelen. De gebruikte techniek van klauwverzorging is ontwikkeld in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. De verdeling van theorie en praktijk is 20-80.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van DTC.

Neem jij het (ouderlijk) bedrijf over? Stap je net in een maatschap in een nieuwe samenwerking? Of neem je het ouderlijk bedrijf over na eerst een andere carrière stap te hebben gedaan? Dan is de training Middelbaar Kader Melkveehouderij dé training voor jou! De training is gericht op alle praktische aspecten van bedrijfsoptimalisatie, het ontwikkelen van jouw bedrijf en de opvolging / overname van het bedrijf. We gaan vanuit de ondernemers- en managementvisie kijken naar alle productiefactoren.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van DTC.

De training is bedoeld voor (toekomstige) melkveehouders, bedrijfsmedewerkers die zelf koeien willen insemineren en belangstellenden die meer praktische kennis willen opdoen om de problematiek rondom vruchtbaarheid beter te begrijpen en te analyseren.
Tijdens de training wordt uitgebreid aandacht besteed aan de anatomie en hormoonhuishouding van de koe, de beoordeling van het vrouwelijk geslachtsapparaat en het klaarmaken/ voorbereiden van sperma. Kernonderdeel van de training is de praktische beoefening van het insemineren.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van DTC.

Wilt u zeker weten of uw koe drachtig is? Tijdens deze training drachtigheidscontrole leert u de dracht op te voelen en een inschatting te maken van de duur van de dracht.

Tijdens de training wordt ingaan op het proces van drachtigheid, de vruchtbaarheid van de koe, de functies van het geslachtsapparaat, een schone baarmoeder en of de koe ‘in cyclus’ is.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van DTC.