Agrocoach, onderdeel van AgrarischeCoaches.nl

Dik Veefkind, Heerhugowaard: “Ik houd van mensen en het boerenleven. Het beroep van zelfstandig agrarisch coach stelt mij in staat om een tijdje met boeren mee op te lopen en samen met hen naar de best passende oplossingen te zoeken voor de vragen en uitdagingen in hun gezin en leven, of op het bedrijf. Als agrarisch coach heb ik een unieke plek: ik mag even meekijken in het leven van mensen en ze helpen het beste uit zichzelf en hun bedrijf te halen.”

Lees meer


AgroCoach

Vooral op familiebedrijven waar de familieband en de zakelijke band samengaan is goede communicatie van levensbelang. Denk hierbij aan samenwerken in het bedrijf, visieontwikkeling, omgaan met personeel, bedrijfsovername, investeringsplannen. Maar ook het communiceren met erfbetreders, de overheid en burgers speelt een steeds groter wordende rol.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Agrocoach.

Bij een bedrijfsovername komt heel veel kijken. Eén van de belangrijkste succesfactoren voor een succesvolle samenwerking en bedrijfsovername is een goede communicatie tussen ouders en kinderen. AgroCoach ondersteunt agrarisch ondernemers in dit proces. Daarvoor biedt zij o.a. een praktische training “communicatie bij samenwerken en bedrijfsovername” aan.
Tijdens deze training gaan we o.a. in op de volgende thema’s: Sterk communiceren – sterk bedrijf, wederzijdse verwachtingen, generatieverschillen, hoe overbrug je die?, omgaan met karakterverschillen, voorkomen van en omgaan met conflicten, samen op één lijn of tegengestelde visies, luister- en gesprekstechnieken, afspraken maken, taken en verantwoordelijkheden. Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf een casus in te brengen.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Agrocoach.

Bedrijfsbeëindiging in de agrarische sector komt steeds vaker voor. Sommige ondernemers maken zelf de keuze om te stoppen uit vrije wil. Helaas voelen steeds meer agrarisch ondernemers zich gedwongen of worden zij gedwongen om met het bedrijf te stoppen. De oorzaken van een bedrijfsbeëindiging kunnen op verschillende vlakken liggen. Denk daarbij regelgeving, financiële, of lichamelijke problemen, leeftijd, gebrek aan een opvolger, psychische klachten, burn-out of bijvoorbeeld relatieproblemen.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Agrocoach.

Wil je verandering op je bedrijf of in je leven maar weet je niet hoe of waar te beginnen? Loop je vast? Ben je gemotiveerd om aan verandering te werken? Dan is de ondersteuning van AgroCoach agrarische coach de juiste keuze voor jou. Als agrarisch coach werk ik veel met boeren. Ik begrijp de sector en spreek de taal.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van  Agrocoach.