Masterclass Optimaliseren Eiwitkringloop

In het rapport ‘Grondgebondenheid als basis voor een toekomstbestendige veehouderij’ van de commissie grondgebondenheid zijn verschillende werkstromen benoemd. Deze werkstromen ondersteunen melkveehouders richting een meer grondgebonden melkveehouderij. Eén van deze werkstromen is ‘Masterclass Eiwit’. De masterclass ondersteunt jou bij het optimaliseren van je bedrijfseigen eiwitkringloop.

Er worden, verspreid door heel Nederland, verschillende masterclasses georganiseerd rondom de eiwitkringloop op een melkveebedrijf. Deze masterclasses hebben betrekking op acht verschillende thema’s.

Tijdens de masterclasses staat het onder de aandacht brengen van de eiwitkringloop, én het bieden van handelingsperspectief aan jou als melkveehouder, centraal. Het doel is om zoveel mogelijk gebruik te maken van bedrijfseigen informatie uit de kringloopwijzer. De masterclasses worden gegeven in de vorm van een studiegroepbijeenkomst, onder leiding van een expert. De groepen bestaan uit 10 á 15 deelnemers. Alle bijeenkomsten richten zich op één thema uit de eiwitkringloop. Na de bijeenkomst ga je met praktische handvatten naar huis om de eiwitkringloop op jouw bedrijf te optimaliseren.

De masterclasses Optimaliseren Eiwitkringloop worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de regionale LTO’s en zuivelondernemingen. Hieronder volgt een opsomming van de keuzeonderdelen die aangeboden worden.

Programma en kosten
De masterclasses worden tot en met het winterseizoen 2019-2020 gegeven. Per masterclass wordt een eigen bijdrage van €25,- gevraagd. De overige kosten worden gefinancierd door ZuivelNL.

LET OP: Inschrijven is niet meer mogelijk, er worden geen nieuwe bijeenkomsten op dit moment aangeboden. Wel interesse? U kunt zich altijd vrijblijvend inschrijven door uw interesse te melden bij het projectteam.

Interesse of meer informatie?

Ivonne de Bruijn – ZLTO | +316 21 23 26 17 | ivonne.de.bruijn@zlto.nl
Elsbeth Timmerman – LTO Noord | +316 24 17 70 49 |  etimmerman@ltonoord.nl
Stan Bruijsten – LLTB | +316 83 23 91 27| sbruijsten@arvalis.nl

Op zoek naar experts
De masterclasses staan onder leiding van experts die betrokken zijn bij de eiwitkringlopen op melkveebedrijven. Om de masterclasses te verzorgen zijn we opzoek naar experts vanuit alle regio’s. Ben jij werkzaam in dit veld? En heb je ervaring met en kennis over onderstaande thema’s? Dan zijn wij opzoek naar jou!

Interesse of meer informatie? Neem dan contact op met het projectteam.