Wat kan kruidenrijk grasland en een diverse rantsoen betekenen voor jouw melkvee? Weet je welke natuurlijke middelen je als veehouder verantwoord kunt inzetten? Wat zit er in deze middelen? En wat zijn de werkzame stoffen?

Het cursusaanbod ‘werken aan weerstand’ gaat in het najaar van 2020 van start. In samenwerking met LTO Noord organiseren we een tweedaagse workshop voor veehouders. Je doet praktische kennis op over de relatie tussen weidekruiden in het rantsoen van melkvee en een betere diergezondheid. Ook krijg je meer inzicht in het werken aan weerstand, door het verantwoord leren toepassen van natuurlijke middelen op het boerenerf.

De eerste workshop focust op het verkrijgen van een goed aandeel kruiden in weide- en maaipercelen en biedt veehouders de kans om energie en kennis op te doen voor een kruidenrijk menu voor de koe. Workshop twee is praktischer en meer interactief van aard, waarbij wordt ingegaan op de impact van kruiden op diergezondheid en het gebruik van natuurlijke middelen in de melkveehouderij.

Programma

Het programma omvat twee workshops, verspreidt over twee dagdelen.

Workshop 1: Bodemgezondheid, graslandbeheer en kruidenrijke rantsoenen

Belang van gezonde bodem: hoe teel ik een kruidenrijk grasland?
Vakbekwaam voeren: hoe zorg ik voor het juiste kruidenrijke rantsoen?

Workshopleiders: Jan Paul Wagenaar en één van onze betrokken veehouders

Workshop 2: Kruiden, natuurlijke middelen en duurzaam gezondheidsmanagement 

Kruiden en diergezondheid. Hoe kunnen kruiden bijdragen aan het vergroten van de weerstand?

Toepassen van natuurlijke middelen. Welke producten zijn er op markt, wat is veilig en effectief?

Workshopleiders: Hans Nijbijvank en Erna Post

De cursus duurt twee dagdelen, van 09:45 uur tot 14:45 uur. Meedoen en aanmelden is gratis voor leden van LTO Noord. Er is een (verplichte) terugkombijeenkomst waarin we in een interactieve setting delen hoe we het geleerde nog beter kunnen toepassen in de praktijk. Voor niet LTO leden leden geldt een eigen bijdrage van 150 euro (exclusief btw, inclusief lunch).

Planning cursussen

In de periode 2020-2021 worden de workshops in vier groepen, op vier locaties, aangeboden. Per tweedaagse workshop is er plek voor tien veehouders. De data en locaties bepalen we in afstemming met de deelnemers. Aanmelden kan per mail via platform@natuurlijkeveehouderij.nl

BRON: Platform Natuurlijke Veehouderij