Stichting Weidegang biedt via de WeideCoach hulp met weidegang tegen een gereduceerd tarief.

Koeien weiden heeft voordelen. Het is een goedkope manier om je eigen ruwvoer te benutten. De weidepremie van de zuivel verbetert je saldo en draagt direct bij aan een beter imago. Goede redenen om de overstap te maken. Weidegang doet een beroep op je vakmanschap. Wat komt er bij kijken? Hoe reageren de koeien als ze weer naar buiten gaan? Hoe kies je het beweidingssysteem dat past bij jouw situatie? En hoe bereid je je voor op een goede start? De WeideCoaches staan voor je klaar en helpen je stap voor stap naar weidegang. Meld je snel aan om gebruik te maken van de gereduceerde tarieven.

Ondersteuning met WeideCoach

WeideCoach hulplijn – Praktisch advies via videobellen

Lopen je koeien (net) buiten en loop je tegen praktische vragen aan, maar heb je nu liever geen weidegangadvies op je erf? Schakel dan de WeideCoach hulplijn in. Je WeideCoach helpt je op afstand verder  (denk aan mail, telefoon, videobellen) .

Gereduceerd € 0 | Normaal € 250*

Starten met weiden – Plan van aanpak om te starten

Heb je de keuze gemaakt om te gaan weiden? Je WeideCoach helpt je om een plan van aanpak te maken. Hij geeft je praktisch advies en helpt je het beweidingssysteem in te richten. Dit alles in één overzichtelijk advies zodat je vanaf dag één overzicht hebt over de weidegang.

Gereduceerd € 125 | Normaal € 500*

Oriëntatie op starten met weiden – Jouw situatie in beeld

Denk je eraan om de koeien te gaan weiden? Je WeideCoach helpt je om de mogelijkheden en aandachtspunten voor jouw specifieke bedrijfssituatie in kaart te brengen, zodat je een afgewogen besluit kunt nemen over opstallen of weiden.

Gereduceerd € 0 | Normaal € 375*

Starten met weiden – Begeleiding bij het starten

Met het pakket voor de complete begeleiding krijg je, naast een plan van aanpak om te starten met weiden ook twee weideseizoenen begeleiding. Daarbij kan je in overleg met je WeideCoach kiezen voor individuele begeleiding of begeleiding in een groep met andere Nieuwe Weiders.

Gereduceerd € 375 | Normaal € 1500*

*Melkveehouders die (overwegen te) starten met weiden kunnen eenmalig gebruik maken van de gereduceerde tarieven voor de WeideCoach-hulpliijn en het oriënterend advies. Daarnaast kunnen zij eenmalig gebruik maken van de gereduceerde tarieven van of het plan van aanpak advies of de complete begeleiding.