Goed nieuws voor Vruchtbare Kringloop Noord Nederland: het succesvolle project krijgt een tweejarig vervolg in Drenthe. Melkveehouders krijgen tot en met 2021 de mogelijkheid om hun kennis en ervaring met kringlooplandbouw verder uit te bouwen.

De vruchtbare kringloop-aanpak blijkt een succesformule. Afgelopen jaren is in het project Vruchtbare Kringloop in Groningen en Friesland veel geleerd en gerealiseerd op het gebied van het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid van agrarische bedrijven. Daarom is het mooi dat het project in Drenthe opnieuw wordt opgestart.

De uitdagingen waarmee boeren te maken hebben, worden steeds groter. Volgens regiobestuurder Bloemerts van LTO Noord helpt Vruchtbare Kringloop Noord Nederland melkveehouders het mogelijk te maken dat ze over tien jaar nog kunnen boeren. ‘Vruchtbare Kringloop kan aan de beleidsmakers, de politiek en de samenleving prachtige resultaten laten zien op het gebied van klimaat, biodiversiteit en broeikasgassenuitstoot.’ Dat ondersteunt de belangenbehartiger in hun werk. ‘Als we met de beleidsmakers spreken, kunnen we met cijfers het effect van bepaalde maatregelen aantonen.’

Aan Vruchtbare Kringloop in Drenthe kunnen 50 melkveehouders mee doen, verdeeld in studiegroepen. ‘Bij boeren zit veel kennis. Het uitwisselen daarvan is een deel van het succes van dit project. Bij Vruchtbare Kringloop werken we met de Kringloopwijzer. We beschikken over eenduidige cijfers. Daardoor kun je goed onderling vergelijken. En werken we samen aan het verminderen van emissie en een houdbare landbouw in het prachtige Drenthe!’, aldus Jan Bloemerts.

Wat biedt Vruchtbare Kringloop Noord Nederland?

  •  Studiegroepen

In een studiegroep ga je aan de slag met kringlooplandbouw. Onder leiding van experts maak je kennis met de cijfers uit de KringloopWijzer. Je vergelijkt eigen resultaten met die van collega’s en stelt een bedrijfsverbeterplan op met eigen doelen en maatregelen. Maar je leert ook meer over de benutting van mineralen en het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. We besteden volop aandacht aan ‘hoe word of blijf ik Planet Proof?’ Je krijgt praktische handvatten op het gebied van bemesting, voeding en teelt. Uiteraard in relatie tot CO2, ammoniak en stikstofplafond. Met de beste studiegroepbegeleiders en inspirerende experts kom je 4 keer per jaar bij elkaar met je studiegroep. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

  • Thema-/veldbijeenkomsten

Ook organiseren we de komende twee jaar thema- en veldbijeenkomsten op verschillende plekken in de provincie. Gastsprekers en deelnemers praten je daar bij over actualiteiten en praktijkervaringen. Een mooie manier om kennis onder deelnemers verder te verspreiden.

  • Informatieve praktijkflitsen

Natuurlijk houden we je regelmatig op de hoogte van de actualiteiten binnen het project via e-mail, Facebook en Twitter!

Eigen bijdrage
LTO Noord, provincie Drenthe, Agrifirm, ForFarmers, Countus en de EU maken het project financieel mogelijk. Voor deelnemers is de eigen bijdrage daarom slechts € 250 (excl btw) per jaar.

Programma
Klik hier voor het volledige programma.

Aanmelden kan hier; https://www.vruchtbarekringloopnoordnederland.nl/aanmelden/