Triple Dairy geeft trainingen voor de melkveehouderijsector die dankzij data gepersonaliseerd worden. Elke melkveehouder is immers anders en dankzij data, aangeleverd door de deelnemers zelf, worden de trainingen persoonlijk en interactief. Het doel is tot toekomstgerichte en en concrete op maat gemaakte plannen te komen, een nuttige bijkomstigheid is dat de deelnemers ook van elkaar leren. We spraken hierover met Nynke Dijkstra van Triple Dairy.

Even voorstellen….

Triple Dairy, gevestigd op de Dairy Campus bij Leeuwarden, is opgericht op 1 maart 2020. Het bedrijf is opgericht op initiatief van Bles Dairies en is dankzij partners als Wageningen University & Research en onderwijsgroep Aeres een echt kennisbedrijf.

Triple Dairy biedt sectorbreed cursussen en trainingen aan melkveehouders, niet alleen in Nederland… wereldwijd! Het toekomstperspectief en verdienmodel van de individuele melkveehouder staan bij deze trainingen voorop, coaching maakt ook deel uit van het de cursussen.

Kennisoverdracht staat centraal, zowel richting de Nederlandse melkveehouderijsector als de periferie. Met periferie bedoelt Triple Dairy de aan de sector verbonden mkb’ers, onderwijsinstellingen en overheid. Hun motto? ‘Kennis is de driver voor ontwikkeling!

Masterclasses en Managementtraining

Voor Nederlandse melkveehouders heeft Triple Dairy 2 type trainingen: Masterclass 2030 en Managementtrainingen.

Nynke zegt hierover: “Bij de Masterclass 2030 draait het om strategisch management, in ander woorden: doe ik wel de goede dingen?”

Naast ‘nieuwe’ vakinhoudelijke kennis over de actuele thema’s in de melkveehouderij, ligt de focus op de strategische keuzes voor de langere termijn en de algehele bedrijfsvoering. Deze nieuwe kennis en inzichten, zowel uit onderzoek als uit de praktijk, worden vertaald naar toepasbare acties op het boerenerf. De Masterclasses hebben een doorlooptijd van ca. 8 weken, waarbij de problematiek vanuit holistisch perspectief wordt benaderd. De Masterclass 2030werden in eigen onderzoek beoordeeld met een 8,1.

De Managementtraining is vooral praktisch zegt Nynke: “Oftewel: doe ik de dingen goed, hoe kan ik de bestaande vakinhoudelijke activiteiten verbeteren.”

Elke Managementtraining heeft een doorlooptijd van 4 weken en heeft twee dagdelen fysieke bijeenkomst en een afsluitende digitale bijeenkomst (via Teams) met collega-melkveehouders en specialisten. Gedurende de looptijd krijgt de deelnemer toegang tot een digitaal leerplatform met informatie en gerichte opdrachten.

Visie op training

“De trainingen vinden deels online plaats, zodat de deelnemers zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze er mee bezig gaan, we kijken vanuit het boerenperspectief. De online trainingen worden altijd gecombineerd met fysieke bijeenkomsten waar dan veel ruimte voor interactie is. De groepen zijn niet groter dan 10 tot 15 personen, zodat we de deelnemers echt persoonlijke aandacht kunnen geven”, aldus Nynke.

De trainingen moeten leiden tot verandering voor de individuele melkveehouder en de kennis wordt zo gebracht dat je er daadwerkelijk iets mee kunt. We zijn natuurlijk benieuwd hoe Nynke dit aanpakt, Nynke zegt hierover:” We personaliseren onze trainingen, we maken gebruik van de beschikbare data van de deelnemers en vergelijken dit tijdens de trainingen met de andere deelnemers. Omdat we de data vergelijken kunnen we hele concrete verbetervoorstellen doen, maar je ziet ook dat deelnemers met elkaar in gesprek gaan en elkaar feedback geven. Er ontstaat ook een stukje visie vorming ”

Nynke voegt toe: “Uiteraard worden alle data na de trainingen netjes vernietigd!”

Voor de hele melkveesector

Niet alleen melkveehouders kunnen bij Triple Dairy terecht voor een training; ook voor mkb, onderzoeksinstellingen en overheid zijn er mogelijkheden. Nynke zegt hierover: “De melkveehouderijsector bestaat niet alleen uit de melkveehouders zelf. Melkveehouders hebben bijvoorbeeld ook advies nodig, ze hebben baat bij een netwerk rondom hun eigen bedrijf dat geïntegreerd is.”

Nynke vervolgt: “Omdat een sector een opsomming is van alle individuele spelers in de sector, is het essentieel dat alle spelers toegang hebben tot dezelfde kennis. We moeten met zijn allen vooruit naar een gezonde en toekomstgerichte melkveehouderij”.

Aanbod

  • Masterclass 2030
  • Managementtraining “Nieuw Nederlands Weiden”
  • Managementtraining “Optimaliseren voerefficiëntie”
  • Managementtraining “Je voordeel doen met de Kringloopwijzer”
  • Managementtraining “Regisseur worden van je eigen bedrijf”
  • Managementtraining “Verminderen broeikasgassen”
  • Oriëntatie bedrijfsbeëindiging

Meer informatie over deze trainingen is te vinden via deze link!