Deze online cursus van Wageningen Academy en Wageningen Livestock Research richt zich op het stressvrij omgaan met koeien. Belangrijk uitgangspunt is een diergericht management, waarbij u de koe en hoe deze de omgeving ervaart centraal zet. Er worden verschillende vragen besproken, zoals: Hoe ervaart een koe haar omgeving? En waarom is het van belang om hierbij stil te staan? Hiermee kunt u het werken met en hanteren van koeien beter afstemmen op de behoeftes van de dieren, met als gevolg minder stress voor dier én mens.

Toegevoegde waarde

Na het met goed gevolg afsluiten van deze online cursus weet u:

  • Op welke manier er bij koeien angst voor mensen ontstaat.
  • Wat de gevolgen van deze angst zijn op melkproductie, gezondheid, welzijn en werkgemak.
  • Welke manieren van omgang met de koe het gedrag van de koe beïnvloeden.
  • Welke punten u kan oppakken in de omgang met koeien, specifiek om dierenwelzijn, arbeidsgemak, en uiteindelijk bedrijfsresultaten te verbeteren.
  • Hoe u de opgedane kennis direct kan toepassen in de praktijk.

U ontvangt een certificaat welke is goed gekeurd voor verkrijging Beter Leven Keurmerk.

Meld je hier aan

Meld je direct aan via deze link!

Voor wie

Deze cursus is ontwikkeld voor medewerkers, erfbetreders en eigenaren van een melkveehouderij. Op aanvraag kan dit programma ook dienen als mbo en/of hbo onderwijs lesstof.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie op de website van Wageningen Universiteit.