Kennis en ervaringen met kringlooplandbouw verder uitbouwen, dat is waar Vruchtbare Kringloop om draait. Voor melkveehouders in Drenthe die toekomstproof willen boeren, start vanaf september het nieuwe studiejaar met studiegroepen en thema- en veldbijeenkomsten!

Er is nog ruimte voor enkele nieuwe deelnemers. Tijdens de studiegroepbijeenkomsten is volop gelegenheid om in gesprek te gaan, ervaringen en ideeën uit te wisselen met collega-ondernemers over het sluiten van kringlopen, bodemvruchtbaarheid, eiwit van eigen land, carbon footprint en nieuwe technieken. Uiteraard covid-proof: online of met 1,5 meter afstand. De eerste bijeenkomst staat in het teken van de KringloopWijzer. Deelnemers vergelijken de eigen resultaten met die van collega’s, bespreken opmerkelijke verschillen, vergelijken de bedrijfsvoering met voorgaande jaren en krijgen inzicht in effectieve maatregelen. Als sector werkt u samen aan een gezonde bodem, betere waterkwaliteit en een efficiëntere bedrijfsvoering. Bent u er ook bij? Meld u nog snel aan

Vruchtbare Kringloop is een initiatief van LTO Noord. De studiegroepen worden begeleid door adviseurs van ForFarmers, Agrifirm en Countus. Zij leggen u uit welke gevolgen aanpassingen in rantsoen of management kunnen hebben. Denk aan betere of slimmere bemestingstechnieken, het op waarde brengen van het eigen voer en het effectief inzetten van de Kringloopwijzer. En u krijgt praktische handvatten op het gebied van bemesting, voeding en teelt.

BRON: Vruchtbare Kringloop