De Masterclass 2030 is een strategische managementcursus voor de melkveehouder als ondernemer. Naast “nieuwe” vakinhoudelijke kennis over de actuele thema’s in de melkveehouderij, ligt de focus op de strategische keuzes voor de langere termijn en de algehele bedrijfsvoering. Deze nieuwe kennis en inzichten, veelal gegenereerd uit wetenschappelijk onderzoek, vertalen wij door naar toepasbare acties op het boerenerf. Daarbij is het belangrijk dat die kennis relevant is voor de individuele melkveehouder, dat het toepasbaar is op zijn eigen bedrijf zodat hij er concreet iets mee kan doen. Kennis is niets waard als je er niets mee doet!

Ondernemerschap staat voorop. Alle opgedane kennis moet leiden tot een persoonlijk bedrijfsplan met een concrete actieplanning passend binnen de huidige en verwachte randvoorwaarden in de Nederlandse melkveehouderij richting 2030.

Data en kosten Masterclass 2030

De prijs van Masterclass 2030 is € 1.595. Inbegrepen in deze kosten zijn 5 plenaire dagen incl. lunch en koffie/thee. Daarnaast heb je gedurende de gehele cursusperiode toegang het online leerplatform op Groen Kennisnet. Daarnaast staat een coach steeds tot je beschikking voor vragen en om je verder op weg te helpen.

De data van de Masterclass zijn binnenkort bekend!

Meer info via deze link!