Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Agri & Food is het samenwerkingsverband van bedrijven en scholen om mbo-studenten en werkenden door te laten groeien tot innovatieve vaklui. In september 2013 is, als onderdeel van het CIV Agri & Food, het zogenaamde Meeting Point Melkveehouderij gestart. De doelstelling van het Meeting Point is met succes behaalt. Vandaar dat het Meeting Point invulling geeft aan doorontwikkeling. Vanaf het voorjaar 2019 is kennismakelaar Elsbeth Timmerman lid van het werkteam van het Meeting Point Melkveehouderij. Op deze manier haakt het bedrijfsleven direct aan bij de ontwikkelingen in het onderwijs.

Over Meeting Point Melkveehouderij
Het doel van het Meeting Point Melkveehouderij is een netwerk van bedrijven en scholen op te bouwen en te onderhouden, zodat opleidingen in directe verbinding staan met de praktijk. Circa 2.200 studenten volgen namelijk bij een agrarisch opleidingscentrum (AOC) een opleiding in de melkveehouderij (niveau 2, 3 en 4). Inmiddels is een goed netwerk opgebouwd tussen bedrijven en scholen.

Nieuwe opzet
Om bedrijven en scholen nog beter op elkaar aan te laten sluiten zijn de volgende speerpunten geformuleerd voor 2019 en 2020:

– Innovatie staat centraal in de sector. In drie regio’s (noord, midden, zuid) ontstaan initiatieven rondom innovatie die landelijk worden uitgerold. Docenten worden uitgenodigd voor initiatieven in hun eigen regio, maar mogen uiteraard ook aansluiten bij initiatieven in andere regio’s.
– Waar mogelijk wordt contact gelegd met lectoren van hbo-opleidingen.
– Docenten dienen de samenwerking in het Meeting Point als waardevol te ervaren.
– Ontwikkeling van e-learning blijft interessant. De huidige modules worden echter wisselend ontvangen en gebruikt in het mbo-onderwijs. Dit komt met name doordat het gebruik van e-learning in het onderwijs een specifieke didactische benadering vraagt. In de nieuwe opzet is meer aandacht voor e-learning speciaal gericht op mbo-studenten.
– Mbo- en hbo-opleidingen sluiten met kennisontwikkeling door middel van bijscholing en leermateriaal op elkaar aan.

De regie van het Meeting Point Melkveehouderij is verdeeld in drie regio’s: noord, midden en zuid. Het onderwijs wordt gerepresenteerd door afgevaardigden van het Nordwin College (regio noord), Aeres (regio midden) en Helicon (regio zuid). Vanuit het bedrijfsleven is kennismakelaar Elsbeth Timmerman afgevaardigde. Het team wordt daarnaast ondersteund door secretaris Bert Rietman.

Kijk voor meer informatie over het CIV Melkveehouderij op www.civ-agri-food.nl.

Heb jij een initiatief waarvoor je het onderwijs wilt uitnodigen of heb jij vragen over het Meeting Point Melkveehouderij? Neem dan contact op met kennismakelaar Elsbeth Timmerman.