Wilt u een groep agrariërs helpen samen en van elkaar te leren over duurzamere landbouw? Bijvoorbeeld over stikstofuitstoot verminderen, of duurzaam bodembeheer in veenweiden? Als u hiervoor een project opstart, kunt u misschien subsidie krijgen. Dit kan met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

Voor wie?

De subsidie is voor organisaties die een project starten voor een groep agrarisch ondernemers over duurzamere landbouw. De groep agrariërs kan een bestaand samenwerkingsverband zijn, bijvoorbeeld een praktijknetwerk. Maar het mag ook een nieuwe groep agrariërs zijn die met uw project starten met samen leren.

U vraagt als uitvoerder van het project de subsidie aan. Het grootste deel van uw kosten voor het organiseren van trainingen, workshops of demonstraties worden dan vergoed. Bij de aanvraag stuurt u een projectplan en een verklaring kennisbehoefte mee. De projecten die het meest aansluiten bij de kennisbehoefte van de agrariërs krijgen de subsidie.

Ga voor meer informatie naar de website van RVO. 

BRON: RVO