In oktober 2019 hebben 44 volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar een enquête ingevuld over kennisbehoefte
in de melkveehouderij. De uitslag geeft een beeld van de huidige situatie en de wensen en behoeften van volwassenen in de melkveesector met betrekking tot opleiden en leren.

De uitslag is te vinden via deze link: Factsheet volwassenen_OpleidenMelkveehouderij_2020