Leer de bodem beter kennen en ga aan de slag met thema’s als bodemverdichting, natuurinclusieve landbouw, bodemverzilting, koolstofvastlegging, kringlooplandbouw, bodem- en klimaatverandering, stikstof, bodemkwaliteit.

Of u nu een paar hectare groente kweekt voor lokale markten, een veehouder met eigen voerproductie of honderden hectares suikerbiet en aardappel heeft, u bent afhankelijk van de topprestaties van uw bodem. De bodem is de duurzame basis onder de grondgebonden agrarische sector en vaak ook de financiële basis van een individueel land- en tuinbouwbedrijf. Het is zaak om er zuinig op te zijn en er duurzaam mee om te gaan.

Meerdaags bodemcollege

Het bodemcollege ‘Duurzaam Bodembeheer’ is gericht op het verrijken en updaten van uw kennis om de bodemprestaties van uw bedrijf te verbeteren. Omdat elke boerderij uniek is, wordt u in de online driedaagse niet vertelt wat de “beste manier” is om uw grond te beheren. Alleen u kunt dat beslissen. De digitale bijeenkomsten geven u handvatten, voorbeelden uit de praktijk en leert u om zelf uw bodem te beoordelen en om effectiever gebruik te maken van aanbevelingen van adviseurs en onderzoekers. Door het volgen van deze online leersessie versterkt u niet alleen de weerbaarheid van uw bodem, maar ook uw eigen weerbaarheid ten opzichte van erfbetreders.

Meld je direct aan via deze link!

Waarom u mee moet doen?

  • De meest recente inzichten
  • Actualiteiten rondom; stikstof, natuurinclusief, kringlooplandbouw
  • Gerenommeerde sprekers van o.a. WUR, Aequator, NMI, Louis Bolk Instituut etc.
  • Op maat gemaakt voor sector en grondsoort
  • Deelname aan het bodemcollege kan gelden als verlenging voor de spuitlicentie mits de eerste drie dagdelen zijn gevolgd.

Opzet

Het bodemcollege bestaat uit 3 digitale bijeenkomsten van ongeveer 2 uur en een veldbijeenkomst. Tijdens elke bijeenkomst diepen deskundige gastsprekers een onderwerp uit, geven u handvatten en beantwoorden uw vragen. Daarnaast bieden we u inspiratie voor het uitwerken van een plan voor uw eigen percelen. Tussen de online bijeenkomsten in, brengt u uw bestaande situatie in beeld en maakt u, afhankelijk van uw doelstelling, een planning van uit te voeren maatregelen en werkzaamheden (voor de korte en middellange termijn).

Dag 1: Online: Hoe werkt de bodem?

Ongeacht het soort landbouw, de regels van bodemchemie, fysica en ecologie zijn hetzelfde. Vier processen maken uw bodem tot wat het is: vorming van de bodemstructuur, nutriëntenkringlopen, waterkringlopen en levenscycli van bodemorganismen.

Dag 2: Online: Hoe beheer je de bodem?

We weten nu hoe de bodem werkt: alles hangt met elkaar samen. Maar hoe bereikt u nu uw doel? Met welke acties verbetert de bodemvruchtbaarheid? Het is tijd om te verduidelijken hoe de bodemkwaliteit verbeterd kan worden en welke effecten bodemmaatregelen hebben op de fysische, chemische en biologische aspecten van uw bodem.

Dag 3: Online: Wat levert een goede bodem op?

Grond is de basis van de landbouw. Het levert water en voedingsstoffen aan gewassen, ondersteunt planten fysiek, helpt bij het bestrijden van plagen, bepaalt waar regen blijft nadat het de aarde heeft geraakt en beschermt de kwaliteit van drinkwater, lucht en natuur.

Dag 4: Veldbijeenkomst: Bespreking eigen bodemplan

Tijdens deze bijeenkomst bespreekt u uw concept plan en strategie voor de bodem onder uw bedrijf onderling met collega’s en worden door experts voorzien van feedback. Datum wordt in samenspraak vastgesteld, o.a. rekening houdend met de dan eventueel geldende Covid-maatregelen.

Klik hier voor meer informatie.