Kringlooplandbouw is een belangrijk thema de komende jaren. Om hier kennis over uit te wisselen in de regio Zuid-Holland start op 21 januari een online cursus over kringlooplandbouw (waar al meer dan 150 deelnemers zich voor hebben aangemeld), waarbij u hartelijk welkom bent. De cursus is eenmalig kosteloos en duurt 4 weken.

Online Kringloop Coach

De online cursus maakt onderdeel uit van het LTO Noord-project Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland. De cursus is voor Zuid Hollandse boeren en boerinnen, maar ook agrarische adviseurs, beleidsmakers, agrarische studiegroepen en leraren kunnen zich nog aanmelden.

Online leren staat centraal

Gedurende 4 weken zijn er dagelijks nieuwe filmpjes, animaties en links naar interessante artikelen. Aan de deelnemers de vraag om hierover na te denken, erover in discussie te gaan en te bekijken wat dit voor het eigen bedrijf betekent.

Eveline Westeneng, projectleider Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland: “Online leren staat centraal. Het delen van kennis en ervaringen neemt een steeds belangrijkere plek in. Bij deze toegankelijke cursus is het voordeel dat je je kunt verdiepen in wat jij interessant vindt en je hoeft nergens naartoe. Je hebt alleen internet nodig en je kunt ermee bezig zijn op een tijdstip wanneer het jou uitkomt. Elke dag ga je er zo’n 10 tot 20 minuten mee aan de slag. We gaan praktijkvoorbeelden uitspitten, proberen grip te krijgen op je eigen boerderijdata en nieuwe verdienmodellen onderzoeken. Door hier elke dag mee aan de slag te gaan, heb je na vier weken je kennis opgefrist, je netwerk in beeld en je bedrijf op koers.”

Aanmelden voor de online cursus kringlooplandbouw

De cursus is eenmalig kosteloos, start op 21 januari en duurt 4 weken. Kijk voor meer informatie en om aan te melden via deze link naar onlinekringloopcoach.nl.

Over het project Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland

LTO Noord is gestart met regionale ‘Vruchtbare Kringloop’ projecten. Deze regionale projecten inspireren en bieden agrarische ondernemers praktische handvatten voor samenwerking, het verbeteren van de vruchtbaarheid van de bodem en het verduurzamen van hun bedrijf. In het project Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland staan een efficiënte benutting van mineralen, beter bodembeheer, een goede energiebalans en het vergroten van de biodiversiteit in en om de agrarische sector centraal.

Onlinekringloopcoach.nl

Het project Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland bestaat uit verschillende onderdelen, de online cursus over kringlooplandbouw is een verbindende paraplu. FarmHackNL is de trekker van deze cursus. FarmHackNL heeft als doel digitalisering in de landbouw om te zetten in innovatiekansen voor de boer. Adviesburo Boerenverstand ondersteunt de cursus met vakkennis over kringlooplandbouw. Naast het verzorgen van verbinding tussen de diverse projectonderdelen vervult LTO Noord een rol als kennis- en netwerkorganisatie in het project.