Vanaf 30 november 2020 zijn er nieuwe subsidiemogelijkheden voor agrariërs die cursussen willen volgen over verduurzaming. Op de website van de Rijksoverheid is te lezen dat agrariërs via de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) een voucher kunnen aanvragen.

Beschikbaar Budget

Aanvragers krijgen een voucher die maximaal € 1.500 waard is. Hiermee kunnen zij de adviseur of opleidingsinstelling betalen. Voor de eerste aanvraagperiode is in totaal € 3 miljoen beschikbaar. Er komen nog meer openstellingen. De SABE loopt van 2020 tot en met 2023.
Aanvraagperiode: 30 november tot en met 28 februari 2021, 17:00 uur

Voor wie?

De SABE is voor agrarisch ondernemers die bij KVK staan ingeschreven. De hoofdactiviteit is in elk geval één van deze SBI codes: 011, 012, 013, 014, 015 of 016.

Waarover Advies?

Als de voucher gebruikt wordt voor advies, is er in de eerste aanvraagperiode keuze uit 9 onderwerpen. Bij volgende openstellingen kunnen deze veranderen:
• Brongericht verminderen van uitstoot van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht.
• Duurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale aandacht voor (grond)water en teeltsysteem.
• Weerbare teeltsystemen waarbij minder behoefte is aan gewasbeschermingsmiddelen.
• Nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerkingen hiervan die bijdragen aan hergebruik of nieuwe, meer diverse of verbeterde eiwitteelten en -bronnen.
• Ontwikkeling natuurinclusieve landbouw en herstel van biodiversiteit op en rondom landbouwondernemingen.
• Precisielandbouw door inzet van gegevens, software en autonome- en precisiewerktuigen om beleidsdoelen te halen.
• Ontwikkeling vaardigheden van medewerkers van de landbouwonderneming. Deze vaardigheden moeten te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling en duurzame ontwikkeling van het bedrijf.
• Stimuleren samenwerking tussen landbouwondernemingen, producentenorganisaties of telersverenigingen. Om de positie van de landbouwonderneming te versterken.
• Starten, overnemen of beëindigen van een landbouwonderneming.

Welke cursus en waar?

Gebruikt u de voucher om een cursus te volgen? In de eerste aanvraagperiode is dat de Verdiepingscursus stikstof in de landbouw. U leert hoe u met uw bedrijf duurzamer werkt en minder stikstof uitstoot. U volgt de cursus bij één van deze opleidingsinstellingen, als die deze cursus aanbiedt:
• Wageningen University & Research
• Aeres Hogeschool
• HAS Hogeschool
• Van Hall Larenstein
• Hogeschool Inholland

Bron: Rijksoverheid
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/advies-en-cursus-voor-agrari%C3%ABrs
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/duurzaam-boeren/subsidie-leren-over-duurzamere-landbouw