De melkveehouderijsector heeft een belangrijke positie in Nederland. De producten, diensten én kennis van de sector vormen een groot deel van de export. Met constante vernieuwing in technische innovaties en ontwikkelingen in duurzaamheid, regelgeving en maatschappelijke wensen is het voor ondernemers en werknemers van belang om op de hoogte te zijn en te blijven. Goed onderwijs is daarin erg belangrijk. Hoewel dit jaar een aantal activiteiten binnen Opleiden melkveehouderij zijn geraakt door de beperkingen vanwege de coronacrisis, wordt er in 2020 volop ingezet op de volgende speerpunten:

  • Het versterken van de positie en kwaliteit van zowel cursorisch als regulier melkveehouderijonderwijs;
  • Het verder uitbouwen van één herkenbaar melkveehouderij loket, waar zowel melkveehouders als betrokkenen uit de onderwijswereld terecht kunnen;
  • Het optimaliseren van de aansluiting van het melkveehouderijonderwijs op de praktijk;
  • Het onder de aandacht brengen bij een breed publiek van de werkzaamheden en loopbaanmogelijkheden binnen de melkveehouderijsector.

De actuele informatie over Opleiden Melkveehouderij onlangs samengebracht in een factsheet. Neem voor meer informatie contact op met Elsbeth Timmerman (06 241 770 49 / etimmerman@projectenltonoord.nl).

Klik op onderstaande afbeelding om de factsheet te vergroten.