Natuurinclusief denken en handelen – waarbij de natuur zo goed mogelijk benut wordt in  en rondom het boerenbedrijf – wordt als vast onderdeel opgenomen in het lesprogramma van groene opleidingen. Vanaf komend jaar werken docenten en onderzoekers van vmbo, mbo, hbo en wo in een Landelijke Onderwijscirkel Natuurinclusieve Landbouw samen aan kennisontwikkeling, docentscholing en onderwijsontwikkeling op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Ook komt er meer focus op samenwerking tussen onderwijsinstellingen en demo-leerbedrijven in  verschillende regio’s.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt deze inhoudelijke vernieuwing van het groene onderwijs en het opnemen van natuurinclusieve landbouw als integraal onderdeel van het lesprogramma. Op woensdag 16 januari 2019 tekende zij de Green Deal Natuurinclusieve landbouw in het Groene Onderwijs, waarin 26 verschillende partijen, waaronder groene onderwijsinstellingen, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, universiteiten, provincies en boerenennatuur.nl, de ambitie uitspreken om natuurinclusieve landbouw steviger te verankeren in groen onderwijs.

Video Green Deal Natuurinclusieve landbouw in het Groene Onderwijs

Minister Schouten: “De mensen die de omslag naar kringlooplandbouw uitvoeren – boeren, tuinders en andere professionals in de agrosector – werken al in de praktijk of worden opgeleid om in de agrosector aan de slag te gaan. Om de beweging naar andere vormen van landbouw te  realiseren is niet alleen een transitie in de landbouwsector zelf nodig, maar ook een transitie in het groene onderwijs en de manier waarop we de ondernemers en boeren van de toekomst opleiden”.

De Green Deal is een van de eerste concrete uitwerkingen van de visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: waardevol en verbonden’, die de minister vorig jaar presenteerde. In die visie staat de ontwikkeling van kringlooplandbouw centraal en pleit de minister onder meer voor het meer verbinden van landbouw en natuur.

BRON: Rijksoverheid.nl