Masterclass 2030
De vakbladen en pers staan er vol van. Footprint verkleinen, Co2 reduceren, ammoniak uitstoot terugdringen, de kringloop optimaliseren. De duurzaamheidsdoelstellingen voor de Nederlandse melkveehouderij voor 2030, of verderop, voor 2050, en wat we daarvoor moeten doen. We zien door de bomen het bos niet meer! Wat moeten we nu precies doen en past dat wel bij je bedrijf?

Tegelijkertijd wordt er veel geïnvesteerd in onderzoek en innovatie, maar waar blijft die kennis? Hoe kan de melkveehouder daarmee aan de duurzaamheidsdoelstellingen voldoen?
In september starten we de Masterclass 2030. Melkveehouders die in 2030 nog graag boer willen zijn en daar op een behoorlijke manier hun brood mee willen verdienen en tevens plezier willen blijven beleven aan hun werk, worden uitgenodigd mee te doen aan deze cursus.

Wat is de Masterclass 2030?
De Masterclass 2030 is een strategische managementcursus waar je handvatten krijgt wat je op jouw bedrijf kunt doen om aan de duurzaamheidsdoelstellingen in de Nederlandse melkveehouderij te voldoen.
Gedurende 2 maanden krijg je toegang tot veel materiaal rechtstreeks van de WUR. Dit wordt aangeboden via Groen Kennisnet, achter een inlog, zodat je op je eigen tijd thuis die kennis tot je kunt nemen. Daarnaast zijn er 6 plenaire dagen op Dairy Campus. Tijdens die dagen wordt thematisch met experts vanuit Wageningen en het bedrijfsleven gekeken waar we heen moeten, wat de nieuwste ontwikkelingen zijn en wat die voor jouw bedrijf inhouden.

Naast de experts wordt een coach beschikbaar gesteld, die jouw gedurende de 2 maanden begeleidt in het creëren van jouw toekomst perspectief.

De data, sprekers en onderwerpen zijn vooralsnog:

17 september 2020 over de kringloop met Michel de Haan (KringloopWijzer)
24 september 2020 over bodem en gewas met Bert Philipsen
1 oktober 2020 over koe en mest met Zwier van de Vegte (De Marke)
8 oktober 2020 over boer en zijn onderneming met Jelle Zijlstra
21 oktober 2020 over verdienmodel en regelingen & vergunningen met Lubbert van Dellen (Accon AVM)
28 oktober 2020 eindpresentatie / seminar

Wat levert het je op?
Aan het eind van deze Masterclass heb een helder verhaal over de toekomst die jij nastreeft met je onderneming. Je weet welke stappen je moet zetten om in 2030 daar te staan waar je moet staan. Je brengt je acties in lijn met je perspectief.
Je kent je onderneming en je eigen ambities beter dan tevoren. Dat geeft rust in je hoofd en zin om aan de slag te gaan. Je weet wat je te doen staat en hoe je dat gaat doen.
Je overweegt wellicht om deel te nemen aan een of meer van de Managementtrainingen 2030. Daar leer je de praktische toepassing van actuele kennis en inzichten ‘hands on’: op dezelfde manier, dus kennis tot je nemen, vertalen naar jouw situatie, een plan maken hoe en wanneer je aan de slag gaat, en de eerste stappen zetten. Onder begeleiding van een expert en een cursusleider. Succes gegarandeerd.

Wat kost het?
De kosten van de cursus bedragen € 1.995,- ex btw.
Inbegrepen in de kosten zijn de toegang tot het online materiaal, begeleiding van de coach, 6 dagen op Dairy Campus incl. lunch.

Voor meer informatie en inschrijving
Heb je vragen naar aanleiding van bovenstaande? Wil je nog meer weten over de opzet van de Masterclass? Neem dan contact op met Triple Dairy.
Je kunt een mail sturen: info@tripledairy.nl of telefonisch contact opnemen via 06-55752283.

Ter inspiratie
Kringlooplandbouw als toekomstvisie voor de Nederlandse landbouw. Ter inspiratie de visie van Martin Scholten, tot voor kort directeur van Animal Science Group van Wageningen Universiteit, een belangrijke adviseur voor het ministerie.

BRON: Triple Dairy